แจ้งงานซ่อม งานซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ ทะเบียนอุปกรณ์ ผู้ดูแลระบบ
  ค้นใบงานตามหน่วยงาน

ติดต่อสอบถามแผนกสารสนเทศเพิ่มเติมที่เบอร์ 080-017-0180
 
*** หมายเหตุ !!! สถานะงานซ่อม แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน [ 1. ] รับเรื่องซ่อม [ 2. ] กำลังซ่อม = รออะไหล่,รออนุมัติซ่อม,ส่งร้านซ่อม [ 3. ] ยกเลิกการซ่อม [ 4. ] ทดสอบการใช้งาน [ 5. ] ซ่อมเสร็จแล้ว / ส่งเครื่องกลับ
 ** จำนวนใบงานที่อยู่ในระบบทั้งหมด  935  ใบงาน ** วันที่ : 16/08/22
 ** ตรวจงานซ่อมให้ดูหัวข้อ " สถานะงานซ่อม " จะแทนสถานะเป็นหมายเลข
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม
หน่วยงานที่แจ้งซ่อม
รายละเอียดการแจ้งซ่อม
สถานะงานซ่อม
ข้อคิดเห็นแผนกสารสนเทศ
ค่าใช้จ่าย / บาท
ปริ้นใบงาน
วลัยลักษณ์ สิทธิจันทร์
2015-06-14
หมูณัฐ : แผนกจัดซื้อ
เครื่องสำรองไฟไม่เก็บไฟค่ะ
5
ขออนุมัติเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟใหม่ครับ // เปลี่ยนแบเตอร์รี่ใหม่ ได้นำไปติดตั้งกับเครื่อง all in one แผนกจัดซื้อ สามารถใช้งานได้ปกติครับ [30/06/2558]
ใบแจ้งซ่อม
ไพโรจน์
2015-06-12
ณัฐพงษ์ ฟาร์ม : แผนกสต๊อคข้อมูล
ติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า
5
รับเรื่องติดตั้ง UPS ครับ // ติดตั้ง UPS แล้ว ใช้งานได้ปกติครับ [10/06/2558]
ใบแจ้งซ่อม
น.ส นถา ไชยคต
2015-06-08
พี แอนด์ เจ : แผนกผลิต
ถ่ายเอกสารไม่ได้และหมึกหมดค่ะ
5
ใช้งานได้ปกติแล้วครับ [09/06/2558]
ใบแจ้งซ่อม
จริยา จันทร์ภิรมย์
2015-06-07
ณัฐพงษ์ ฟาร์ม : แผนกจัดซื้อ
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้
5
พอร์ตแลนเสีย ขออนุมัตซื้อตัวแปลงสัญญาณ แบบ USB to LAN ครับ // ปลี่ยนอุปกรณ์แล้วใช้งานได้ตามปกติครับ [09/06/2558]
ใบแจ้งซ่อม
จริยา จันทร์ภิรมย์
2015-06-07
ณัฐพงษ์ ฟาร์ม : แผนกจัดซื้อ
เครื่องสำรองไฟ แบตเตอร์เสื่อมสภาพ 2 เครื่อง
5
ขออนุมัติเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟใหม่ครับ // เปลี่ยนแบตเตอร์รี่ใหม่ และนำไปใช้กับตู็แล็กและเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ฟาร์มขุนครับ [09/06/2558]
ใบแจ้งซ่อม
ไพโรจ
2015-06-07
ณัฐพงษ์ ฟาร์ม : แผนกสต๊อคข้อมูล
คอมพิวเตอร์ปิดเครื่องไม่ติด เนื่องจากฟ้าผ่า
5
รับเรื่องซ่อมครับ // harddisk เสีย ได้ทำการ backup ข้อมูลไว้แล้ว และเปลี่ยน harddisk ใหม่ ใช้งานได้ปกติครับ [10/06/2558]
ใบแจ้งซ่อม
พิบูล ขันคำ
2015-06-07
ณัฐพงษ์ ฟาร์ม : แผนกขุน
เม้าส์กับคีย์บอร์ดใช้ไม่ได้ เนื่องจากโดนฟ้าผ่า
5
รับเรื่องซ่อมครับ// เครื่องใช้งานได้ตามปกแล้วครับ [08/06/2558]
ใบแจ้งซ่อม
วิภารัตน์ ประดับศรี
2015-06-04
หมูณัฐ : แผนกบัญชี
ใช้งานอยู่แล้วขึ้นหน้าจอสีน้ำเงินขึ้นเออเรอร์
5
รับงานซ่อมครับ // รอตรวจเช็คอาการตามที่แจ้งมา // ลง windows และโปรแกรมที่ใช้งาน ใหม่ทั้งหมดและสามารถใช้งานได้ปกติแล้วครับ [05/06/2558]
ใบแจ้งซ่อม
เอก เล้าขาย
2015-06-02
ณัฐพงษ์ ฟาร์ม : แผนกขาย+ขนส่ง
เข้าโปรแกรมไม่ได้ ทุกโปรแกรมเลยครับ
5
เครื่องคอมพิวเตอร์โดนไวรัส // Format ลงวินโดว์ใหม่ใช้งานได้ปกติครับ [02/06/2558]
ใบแจ้งซ่อม
อ้อย
2015-05-28
ณัฐพงษ์ ฟาร์ม : แผนกสต๊อคข้อมูล
google crom ใช้งานไม่ได้ค่ะ
5
ตั้งค่าโปรแกรม google chrome ใหม่ ใช้งานได้ปกติแล้วคับ [28/05/2558]
ใบแจ้งซ่อม
นางสาวรัชนีกร พุชโก
2015-05-27
หมูณัฐ : แผนกจัดซื้อ
หมึกสีเหลือง และสีดำไม่ใหล เนื่องจากสายรั่ว cannon MG-4206
5
ขออนุมัติส่งซ่อม // เครื่องปริ้น ตลับหมึกเสีย เปลี่ยนใหม่แล้ว ใช้งานได้ตามปกติครับ [28/05/2558]
ใบแจ้งซ่อม
ภานุพงศ์ ศรีคำทิพย์
2015-05-27
หมูณัฐ : แผนกสารสนเทศ
Harddisk กล้องวงจรปิด ที่สาขา 05 เสียไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้
5
ขออนุมัติเปลี่ยน Harddisk 2Tb สำหรับกล้องวงจรปิด ของสาขา 05 // เปลี่ยน harddisk สำหรับกล้องวงจรปิด สามารถบึกทึกข้อมูลได้ตามปกติแล้วครับ [30/05/2558]
ใบแจ้งซ่อม
ไพโรจน์
2015-05-26
ณัฐพงษ์ ฟาร์ม : แผนกสต๊อคข้อมูล
ยังไม่มีโปรแกรม
5
ติดตั้ง Windows 7 ใหม่เพื่อให้รองรับกับการใช้งาน Remote Desktop [ 26/05/2558 ]
ใบแจ้งซ่อม
sujika
2015-05-24
หมูณัฐ : สาขา 01 [ ตลาดหนองบัว ]
สัญญาณอินเตอร์เนตไม่เข้าเครื่อง pos
5
พอร์ตแลนเสีย ขออนุมัตซื้อตัวแปลงสัญญาณ แบบ USB to LAN // เปลี่ยนอุปกรณ์แล้วใช้งานได้ตามปกติครับ [ 04/06/2558 ]
ใบแจ้งซ่อม
ขวัญนภา ศรีพันธิ์
2015-05-20
หมูณัฐ : สาขา 07 [ หน้าโรงงาน ]
คีย์บอร์ดเครื่องโพส พิมพ์ไม่ได้ค่ะ
5
กำลังดำเนินการขออนุมัติซื้อ เม้าส์และคีบอร์ด แบบสาย USB ให้ครับ // เปลี่ยนคีย์บอร์ดใหม่แบบสาย USB ใช้งานได้ปกติแล้วครับ [ 20/05/2558 ]
ใบแจ้งซ่อม
กันยารัตน์ ปรีสิทธิ์
2015-05-19
ณัฐพงษ์ ฟาร์ม : แผนกสต๊อคข้อมูล
เครื่องคอมไม่สามารถเปิดแฟตไดร์ได้ค่ะ
5
ลง Driver USB ใหม่ใช้งานได้ปกติแล้วครับ [ 20/05/2558 ]
ใบแจ้งซ่อม
กาญจะนะ อุทัยพล
2015-05-14
พี แอนด์ เจ : แผนกขนส่ง
เม้าส์คลิ๊กขวาไม่ได้ คีย์บอร์ดติดขัด
5
เปลี่ยนเมาส์และคีย์บอร์ดใหม่ แบบสาย USB ใช้งานได้ปกติแล้วครับ [ 23/05/2558 ]
ใบแจ้งซ่อม
เอมอร ที่ภักดี
2015-05-14
ณัฐพงษ์ ฟาร์ม : แผนกบุคคล
เมาส์ใช้งานขัดข้อง เลื่อนขึ้นลงยาก
5
เม้าส์เสีย // ขออนุมัติซื้อใหม่แบบสาย USB 1 ตัว // เปลี่ยนเมาส์ใหม่แบบสาย USB ใช้งานได้ปกติแล้วครับ [ 15/05/2558 ]
ใบแจ้งซ่อม
รัตนกร (แนน mkt)
2015-05-04
หมูณัฐ : แผนกการตลาด
แจ็คสายlan เดี้ยง เชื่อมต่อแลน ไม่ได้คร้า หัวแลนน่าจะมีปัญหา ลองเสียบกับหัวอื่น ใช้งานได้
5
พอร์ตเสีย เปลี่ยนพอร์ตใหม่แล้ว ใช้งานได้ปกติครับ [ 4/05/2558 ]
ใบแจ้งซ่อม
จริยา
2015-04-29
ณัฐพงษ์ ฟาร์ม : แผนกสต๊อคข้อมูล
สายขาดใช้งานไม่ได้ค่ะ
5
เปลี่ยนสายใหม่ ใช้งานได้ตามปรกติแล้วครับ [ 29/04/2558 ]
ใบแจ้งซ่อม
พรธิภา
2015-04-28
ณัฐพงษ์ ฟาร์ม : แผนกสต๊อคข้อมูล
แจ้งขอเมาส์ตัวใหม่คอมพิวเตอร์ค่ะ
5
เม้าส์เสีย // ขออนุมัติซื้อใหม่แบบสาย USB 1 ตัว | เปลี่ยนเม้าส์ใหม่ ใช้งานได้ตามปกติแล้ว [ 08/05/2558 ]
ใบแจ้งซ่อม
จริยา
2015-04-28
ณัฐพงษ์ ฟาร์ม : แผนกสต๊อคข้อมูล
เเจ้งซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า เนื่องจากไม่เก็บไฟ จำนวน 3 เครื่อง
5
แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ // ขออนุมัติเปลี่ยนแบบเตอรี่ใหม่ | เปลี่ยนแบตใหม่แล้วติดตั้งใช้งานได้ตามปกติ [ 08/05/2558 ]
ใบแจ้งซ่อม
นางสาว กมลวิการ์ นาคา
2015-04-21
หมูณัฐ : แผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์
หมึกปริ๊นเตอร์หมด
5
เปลี่ยนตลับหมึก ปริ้นเตอร์ใหม่เรียบร้อยแล้วครับ [ 21/04/2558 ]
ใบแจ้งซ่อม
นางสาว กมลวิการ์ นาคา
2015-04-21
หมูณัฐ : แผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์
หูฟังจำนวน 1 อัน
5
ให้ยืมหูฟัง จำนวน 1 ชุด [ 21/04/2558 ]
ใบแจ้งซ่อม
รัตนกร
2015-04-16
หมูณัฐ : แผนกขาย
ย้ายคอมแต๋ง หมิว มาตึก pj เพราะย้ายบุคคล พร้อมย้ายเครื่อง แฟกซ์
5
ย้ายเครื่อง+เชื่อมต่อสายแลน+เชื่อมต่อเครื่องปริ้น+เชื่อมต่อเครื่องแฟ๊กซ์ เรียบร้อยแล้วครับ [ 16/04/2558 ]
ใบแจ้งซ่อม
พรธิภา
2015-04-09
ณัฐพงษ์ ฟาร์ม : แผนกสต๊อคข้อมูล
เม้าส์ใช้งานเข้าถึงข้อมูลไม่ได้
5
เม้าส์ไร้สายเสีย เปลี่ยนเม้าส์ใหม่เป็นแบบสาย USB ใช้งานได้ตามปกติแล้วครับ [ 09/04/2558 ]
ใบแจ้งซ่อม
จริยา
2015-04-04
ณัฐพงษ์ ฟาร์ม : แผนกสต๊อคข้อมูล
ปริ้นงานไม่ออก
5
ติดตั้ง Driver Printer ใหม่ที่เครื่อง Server+Client ใช้งานได้ตามปกติแล้วครับ [ 04/04/2558 ]
ใบแจ้งซ่อม
ศุจิกา โลกเชษฐ์ถาวร
2015-03-24
หมูณัฐ : สาขา 01 [ ตลาดหนองบัว ]
ขอเพิ่มผู้ใช้อีเมล์ค่ะ
5
เปิดใช้งานและแจ้งผู้ใช้งานแล้วครับ [ 24/03/2558 ]
ใบแจ้งซ่อม
รัชนีกร
2015-03-24
หมูณัฐ : แผนกจัดซื้อ
ล้างเครื่องค่ะ!
5
Format และติดตั้ง Windows + Programe ใหม่ใช้งานได้ตามปกติแล้วครับ [ 25/03/2558 ]
ใบแจ้งซ่อม
นวลจุฑา
2015-03-20
พี แอนด์ เจ : แผนก QC
DOWNLOADโปรแกรม ติดตั้ง รุ่น Testo 175-T3 ลงเครื่องไนซ์ ค่ะ
5
ตั้งตั้งไดรเวอร์และโปรแกรมเรียบร้อยแล้วครับ [ 20/03/2558 ]
ใบแจ้งซ่อม
เอกรัฐ สว่างวงษ์
2015-03-20
ณัฐพงษ์ ฟาร์ม : แผนกขาย+ขนส่ง
เครื่องปริ้นไม่ดึงกระดาษ
5
แกนหมึกปริ้นไม่หมุน ทำการเปลี่ยนตลับหมึกใหม่ใช้งานได้แล้วครับ [ 22/03/2558 ]
ใบแจ้งซ่อม
นวลจุฑา
2015-03-17
พี แอนด์ เจ : แผนก QC
สั่ง งานปริ้น เครื่อง EP350 สั่งแล้ว เครื่องปริ้นไม่รับข้อมูลที่สั่งปริ้น
5
Add Printer ที่แจ้งมาให้เรียบร้อยแล้วครับ [ 20/03/2558 ]
ใบแจ้งซ่อม
นายพีระพล
2015-03-17
พี แอนด์ เจ : แผนกซ่อมบำรุง
โปรแกรม ออโต้แคท ใช้งานไม่ได้
5
ติดตั้งโปรแกรมใหม่พร้อมปลดล๊อคโปรแกรม ใช้งานได้ตามปกติครับ [ 17/03/2558 ]
ใบแจ้งซ่อม
กันยารัตน์ ปรีสิทธิ์
2015-03-16
ณัฐพงษ์ ฟาร์ม : แผนกสต๊อคข้อมูล
หนูกัดสายแลนขาด
5
เดินสายใหม่ 2 จุดที่ขาด ใช้งานได้ตามปกติแล้วครับ [ 17/03/2558 ]
ใบแจ้งซ่อม
กฤษดา ชาวนา
2015-03-16
ณัฐพงษ์ ฟาร์ม : แผนกผสม
เม้าส์ไร้สายใช้งานไม่ได้
5
เปลี่ยนเป็นเม้าส์สาย ใช้งานได้ตามปกติครับ [ 17/03/2558 ]
ใบแจ้งซ่อม
เอมอร ที่ภักดี
2015-03-11
ณัฐพงษ์ ฟาร์ม : แผนกบุคคล
เม้าท์ใช้งานไม่ได้
5
เปลี่ยนเม้าส์ใหม่แล้ว ใช้งานได้ตามปกติครับ [ 13/03/2558 ]
ใบแจ้งซ่อม
เอมอร ที่ภักดี
2015-02-25
พี แอนด์ เจ : แผนกบุคคล
ปริ้นแล้วมีคราบดำ รีเซ็ทแล้วก็ไม่หาย
5
ทดสอบการปริ้นแล้ว เครื่องพอใช้งานได้เนื่องจาก ดรัมเสื่อมสภาพแล้ว [ 27/02/2558 ]
ใบแจ้งซ่อม
นวลจุฑา เจียรวาปี
2015-02-24
พี แอนด์ เจ : แผนก QC
RICOH (เติมหมึกสีดำ)
5
เปลี่ยนหมึกและใช้งานได้ตามปกติแล้วครับ [ 26/02/2558 ]
ใบแจ้งซ่อม
เจี๊ยบ 04
0000-00-00
หมูณัฐ : สาขา 04 [ ตลาดชุมแพ ]
สายอินเตอร์เน็ตหลวม ทำให้อินเตอร์เน็ตหลุดวันละ2-3 ครั้งค่ะ
ใบแจ้งซ่อม
เจี๊ยบ 04
0000-00-00
หมูณัฐ : สาขา 04 [ ตลาดชุมแพ ]
สายอินเตอร์เน็ตหลวมทำให้เน็ตหลุดวันละ2-3ครั้งค่ะ
ใบแจ้งซ่อม
Merziuzi
0000-00-00
พี แอนด์ เจ : แผนก QA
l5kDor https://writemyessayforme.web.fc2.com#write
ใบแจ้งซ่อม
Merziuziy
0000-00-00
หมูณัฐ : แผนกจัดซื้อ
aKgaLL https://xnxxx.web.fc2.com/ xnxx
ใบแจ้งซ่อม
markus
0000-00-00
หมูณัฐ : แผนกสารสนเทศ
JuZkPb https://pills2sale.com/#
ใบแจ้งซ่อม