กลับหน้าหลัก     ทะเบียนอุปกรณ์แผนก IT

 

 จำนวนคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในระบบทั้งหมด   46  เครื่อง     จำนวนอุปกรณ์ที่อยู่ในระบบทั้งหมด   91  เครื่อง
ทะเบียนประวัติคอมพิวเตอร์   ทะเบียนประวัติอุปกรณ์
รหัสอุปกรณ์ ชื่อผู้ใช้งาน แผนก รายละเอียด
Aspirezc-605 นวลจุฑา Ã� Ã�¸ï¿½Ã� Ã�¸Ã�µ Ã� Ã�¹ï¿½Ã� Ã�¸Ã�­Ã� Ã�¸ï¿½Ã� Ã�¸ï¿½Ã� Ã�¹ï¿½ Ã� Ã�¹ï¿½Ã� Ã�¸ï¿½ : Ã� Ã�¹ï¿½Ã� Ã�¸à   รายละเอียด
aspire นวลจุฑา พี แอนด์ เจ : แผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์   รายละเอียด
Aspirezc-605 นภา พี แอนด์ เจ : แผนกผลิต   รายละเอียด
Aspirezc-605 วนิดา บัวระพันธ์ พี แอนด์ เจ : แผนกวางแผนและชาย   รายละเอียด
Aspirez1620 เอมอร ที่ภักดี ณัฐพงษ์ ฟาร์ม : แผนกบุคคล   รายละเอียด
Aspire 21620 วิทวัต ประดาพล พี แอนด์ เจ : แผนกผลิต   รายละเอียด
Aspirez1620 ชวัลวิทย์ ทุมชะ พี แอนด์ เจ : แผนกผลิต   รายละเอียด
Aspirez3760 สุทธิดา เสียงอ่อน(แป๋ม) พี แอนด์ เจ : แผนกคลังสินค้า(สโตร์)   รายละเอียด
Aspirez1620 งามจิตร เต็มสัตย์ พี แอนด์ เจ : แผนกบุคคล   รายละเอียด
Aspire สุภารัตน์ ไชยสงคราม หมูณัฐ : แผนกการตลาด   รายละเอียด
Aspire กาญจะนะ อุทัยพล พี แอนด์ เจ : แผนกขนส่ง   รายละเอียด
N/B sony vio Kittisak หมู�ั� : ����สารส���ศ   รายละเอียด
Aspire-z1620 ภานุพงศ์ หมูณัฐ : แผนกสารสนเทศ   รายละเอียด
HP ไพลิน หมูณัฐ : แผนกบัญชี(สรรพากร)   รายละเอียด
lenovo C4030 ขนิษฐา ณัฐพงษ์ ฟาร์ม : แผนกการเงิน   รายละเอียด
aspire zc-605 ถวิล มงคลแสน หมูณัฐ : แผนกจัดซื้อ   รายละเอียด
aspire Z-1620 ชลธิชา อุทัยกัน หมูณัฐ : แผนกบัญชี   รายละเอียด
aspire z3760 พี่ต่าย หมูณัฐ : แผนกบัญชีและสต็อคข้อมูล   รายละเอียด
aspire Z-1620 สุทธ์สินี พรมศรีกุหลาบ หมูณัฐ : แผนกสต๊อคข้อมูล   รายละเอียด
aspire Z-1620 ประชา พี แอนด์ เจ : แผนกบัญชี   รายละเอียด
hp ป้อมยาม งานรักษาความปลอดภัย   รายละเอียด
aspire z3-605 พี่อุ๊ หมูณัฐ : แผนกจัดซื้อ   รายละเอียด
aspire Z-1620 วิจิตรา แสนนา หมูณัฐ : บัญชี   รายละเอียด
hp ห้องประชุม P&J บริษัท p&j meat product   รายละเอียด
ASUS V220IC เล้าขาย ณัฐพงษ์ ฟาร์ม   รายละเอียด
เครื่องประกอบ ห้องประชุม หมูณัฐ บริษัท หมูณัฐ จำกัด   รายละเอียด
hp g3672l นางจารุพรรณ พีรวรสกุล หมูณัฐ กรุ๊ป   รายละเอียด
aspire Z-1620 เครื่องว่าง................ พี แอนด์ เจ : แผนกคลังสินค้า   รายละเอียด
aspire z-3760 สาขา07 หมูณัฐ : สาขา 07 [ หน้าโรงงาน ]   รายละเอียด
posiflex cr-3000 สาขา07 หมูณัฐ : สาขา 07 [ หน้าโรงงาน ]   รายละเอียด
aspire z-3760 บุญญานี พ่อค้า พี แอนด์ เจ : แผนกการเงิน   รายละเอียด
aspire z-3760 สุภาวดี รัตโนวาทสถิตย์ หมูณัฐ : แผนกการเงิน   รายละเอียด
aspire Z-1620 อภิวัฒน์ พิลากุล พี แอนด์ เจ : แผนกผลิต   รายละเอียด
aspire z3-605 ธีรพล พี แอนด์ เจ : แผนกซ่อมบำรุง   รายละเอียด
เครื่องประกอบ เครื่องว่าง... ณัฐพงษ์ ฟาร์ม : แผนก   รายละเอียด
aspire zc-610 จริยา จันทร์ภิรมย์ ณัฐพงษ์ ฟาร์ม : แผนกจัดซื้อ   รายละเอียด
aspire z3-605 พรวิภา โพนพุฒ ณัฐพงษ์ ฟาร์ม : แผนกสต๊อคข้อมูล   รายละเอียด
HP pavilion a6783l นริศรา โง่นประสิทธ์ ณัฐพงษ์ ฟาร์ม : แผนกสต๊อคข้อมูล   รายละเอียด
asus พิบูญ ขันคำ ณัฐพงษ์ ฟาร์ม : แผนกขุน   รายละเอียด
ASUS V220IC มานิต ณัฐพงษ์ ฟาร์ม : แผนกช่างซ่อมบำรุง   รายละเอียด
aspire z3-605 หมอต๊ะ ณัฐพงษ์ ฟาร์ม : แผนกคลอด   รายละเอียด
aspire z3-605 หมอที ณัฐพงษ์ ฟาร์ม : แผนกผสม   รายละเอียด
aspire z3-605 หมออุ๊ ณัฐพงษ์ ฟาร์ม   รายละเอียด
aspire Z-1620 หมอไม้ ณัฐพงษ์ ฟาร์ม   รายละเอียด
เครื่องประกอบ หมอดิษ ณัฐพงษ์ ฟาร์ม   รายละเอียด
ASUS ET2230INK กัลยารัตน์ ปรีสิทธ์ ณัฐพงษ์ ฟาร์ม : แผนกสต๊อคข้อมูล   รายละเอียด
 
รหัสอุปกรณ์ ชื่อผู้ใช้งาน แผนก รายละเอียด
L-210 พี & เจ / แผนกการตลาด หมูณัฐ : แผนกการตลาด รายละเอียด
harddisk Admin หมูณัฐ : แผนกสารสนเทศ รายละเอียด
สาย HDMI admin หมูณัฐ : แผนกสารสนเทศ รายละเอียด
แผ่นรองเม้าส์ admin หมูณัฐ : แผนกสารสนเทศ รายละเอียด
Tester admin หมูณัฐ : แผนกสารสนเทศ รายละเอียด
HL-2250dn หมูณัฐ / การเงิน หมูณัฐ : แผนกการเงิน รายละเอียด
L-210 p&j / การตลาด หมูณัฐ : แผนกการตลาด รายละเอียด
Ricoh Office หมูณัฐ หมูณัฐ : แผนกสต๊อคข้อมูล รายละเอียด
LQ-310 พี & เจ / แผนกบุคคล พี แอนด์ เจ : แผนกบุคคล รายละเอียด
card LAN 10/100/1000 สารสนเทศ หมูณัฐ : แผนกสารสนเทศ รายละเอียด
vga card ป้อมยาม หมูณัฐ : แผนกสารสนเทศ รายละเอียด
USB 2.0 to LAN สาขา 01 หมูณัฐ : สาขา 01 [ ตลาดหนองบัว ] รายละเอียด
USB Wireless งาน รปภ. หมูณัฐ : แผนกสารสนเทศ รายละเอียด
Wireless Outdoor ฟาร์มแม่พันธิ์ - ฟาร์มขุน หมูณัฐ : แผนกสารสนเทศ รายละเอียด
สายพ่วง USB 3m ป้อมยาม หมูณัฐ : แผนกสารสนเทศ รายละเอียด
Ricoh การเงิน ตึกหมูณัฐ รายละเอียด
Ricoh Office P&J ตึก พี แอนด์ เจ รายละเอียด
Ricoh Office แผนกผลิต พี แอนด์ เจ : แผนกผลิต รายละเอียด
FAX-280 p&j Office ณัฐพงษ์ ฟาร์ม : แผนกขาย+ขนส่ง รายละเอียด
cannon ฟาร์มขุน ฟาร์มขุน รายละเอียด
เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ห้องประชุม หมูณัฐ บริษัท หมูณัฐ จำกัด รายละเอียด
จอโปรเจคเตอร์ ห้องประชุม หมูณัฐ บริษัท หมูณัฐ จำกัด รายละเอียด
router wifi ห้องประชุม หมูณัฐ บริษัท หมูณัฐ จำกัด รายละเอียด
เครื่องสแกนนิ้ว CMI280U บริษัท หมูณัฐ บริษัท หมูณัฐ จำกัด รายละเอียด
กล้องวงจรปิด บริษัท หมูณัฐ บริษัท หมูณัฐ จำกัด รายละเอียด
เครื่องชั่ง DiGi สาขา 07 หมูณัฐ : สาขา 07 [ หน้าโรงงาน ] รายละเอียด
เครื่องปริ้นใบเสร็จ สาขา 07 หมูณัฐ : สาขา 07 [ หน้าโรงงาน ] รายละเอียด
ups APC-cs500 สาขา 07 หมูณัฐ : สาขา 07 [ หน้าโรงงาน ] รายละเอียด
hub 5 port สาขา 07 หมูณัฐ : สาขา 07 [ หน้าโรงงาน ] รายละเอียด
ups APC-es500 สาขา 07 หมูณัฐ : สาขา 07 [ หน้าโรงงาน ] รายละเอียด
ups APC-cs650 2 เครื่อง การเงิน หมูณัฐ : แผนกการเงิน รายละเอียด
ups APC-cs500 การเงิน หมูณัฐ : แผนกการเงิน รายละเอียด
Hub 5 port การเงิน หมูณัฐ : แผนกการเงิน รายละเอียด
เครื่องนับแบงค์ การเงิน หมูณัฐ : แผนกการเงิน รายละเอียด
router wifi ทางข้นออฟฟิศผลิต บริษัท p&j meat product รายละเอียด
เครื่องเคลืบกระดาษ p&j พี แอนด์ เจ : แผนกบุคคล รายละเอียด
ups APC-cs500 p&j พี แอนด์ เจ : แผนกขนส่ง รายละเอียด
ups Ablerex p&j พี แอนด์ เจ : แผนกบุคคล รายละเอียด
scanner p&j พี แอนด์ เจ : แผนกวางแผนและขาย รายละเอียด
Media Convertor p&j บริษัท p&j meat product รายละเอียด
ups Syndome SZ-pro series p&j บริษัท p&j meat product รายละเอียด
switch 24 port 3-com p&j จาก p&j - ย้ายไป Office ฟาร์ม รายละเอียด
switch 28 port SG 500-28 p&j บริษัท p&j meat product รายละเอียด
จอโปรเจคเตอร์ Razor ห้องประชุม P&J บริษัท p&j meat product รายละเอียด
เครื่องสแกนนิ้ว sm-280 2 เครื่อง p&j บริษัท p&j meat product รายละเอียด
router wifi TD-w8968 p&j บริษัท p&j meat product รายละเอียด
กล้องวงจรปิด 16 ตัว p&j บริษัท p&j meat product รายละเอียด
switch 20 port SG 3000-20 แผนกผลิต พี แอนด์ เจ : แผนกผลิต รายละเอียด
router wifi TP-link แผนกผลิต พี แอนด์ เจ : แผนกผลิต รายละเอียด
ups APC-cs500 แผนกผลิต พี แอนด์ เจ : แผนกผลิต รายละเอียด
ups syndome Star series แผนกผลิต พี แอนด์ เจ : แผนกผลิต รายละเอียด
ups EGO-seies 2 เครื่อง หมูณัฐ หมูณัฐ : แผนกสารสนเทศ รายละเอียด
ups Syndome Star-series 2 เครื่อง หมูณัฐ หมูณัฐ : แผนกบัญชี รายละเอียด
ups APC-cs500 หมูณัฐ หมูณัฐ : แผนกสต๊อคข้อมูล รายละเอียด
ups Ablerex หมูณัฐ หมูณัฐ : แผนกจัดซื้อ รายละเอียด
hub 8 port cisco จากฟาร์มขุน (ยังไม่ได้ใช้งาน) ณัฐพงษ์ ฟาร์ม : แผนกสต๊อคข้อมูล รายละเอียด
ups APC-cs650 2 เครื่อง ฟาร์มขุน ณัฐพงษ์ ฟาร์ม : แผนกสต๊อคข้อมูล รายละเอียด
ups EGO-seies 2 เครื่อง ฟาร์มขุน ณัฐพงษ์ ฟาร์ม : แผนกขุน รายละเอียด
เครื่องชั่งน้ำหนักสุกร PM5 ฟาร์มขุน ณัฐพงษ์ ฟาร์ม : แผนกสต๊อคข้อมูล รายละเอียด
ups dx-80 ฟาร์มขุน ณัฐพงษ์ ฟาร์ม : แผนกขาย+ขนส่ง รายละเอียด
ปริ้นเตอร์เครื่องชั่งน้ำหนักสุกร kx-p1131 ฟาร์มขุน ณัฐพงษ์ ฟาร์ม : แผนกขาย+ขนส่ง รายละเอียด
เครื่องสแกนนิ้ว sm-280 ฟาร์มขุน ฟาร์มขุน รายละเอียด
switch 16 port TL-sf1016D ฟาร์มแม่พันธุ์ ฟาร์มแม่พันธุ์ รายละเอียด
router wifi ฟาร์มแม่พันธุ์ ฟาร์มแม่พันธุ์ รายละเอียด
router VPN cisco 800 series ฟาร์มแม่พันธุ์ ฟาร์มแม่พันธุ์ รายละเอียด
ups APC-cs650 3 เครื่อง ฟาร์มแม่พันธุ์ ณัฐพงษ์ ฟาร์ม : แผนกคลอด รายละเอียด
เครื่องสแกนนิ้ว sm-280 ฟาร์มแม่พันธุ์ ฟาร์มแม่พันธุ์ รายละเอียด
Hub 5 port p&j บริษัท p&j meat product รายละเอียด
เครื่องปริ้น LQ-310 เล้าขาย หมูณัฐ : แผนกเล้าขาย รายละเอียด
จอมอนิเตอร์ BenQ 27" สารสนเทศ หมูณัฐ : แผนกสารสนเทศ รายละเอียด
USB 2.0 to LAN จริยา จันทร์ภิรมย์ ณัฐพงษ์ ฟาร์ม : แผนกจัดซื้อ รายละเอียด
รางเก็บสายไฟพลาสติก 3 ราง หมูณัฐ สาขา 04(ชุมแพ) หมูณัฐ : สาขา 04 [ ตลาดบ้านห้วย ] รายละเอียด
ถาดตู้แร็ก 28 ซม. หมูณัฐ สาขา 04(ชุมแพ) หมูณัฐ : สาขา 04 [ ตลาดบ้านห้วย ] รายละเอียด
รางไฟ ชนิด 12 Outlet หมูณัฐ สาขา 04(ชุมแพ) หมูณัฐ : สาขา 04 [ ตลาดบ้านห้วย ] รายละเอียด
รางไฟ ชนิด 4 Outlet หมูณัฐ สาขา 04(ชุมแพ) หมูณัฐ : สาขา 04 [ ตลาดบ้านห้วย ] รายละเอียด
บล็อกแลน Panasonic 20ตัว หมูณัฐ สาขา 04(ชุมแพ) หมูณัฐ : สาขา 04 [ ตลาดบ้านห้วย ] รายละเอียด
mainboard Asrock แผนก IT หมูณัฐ : แผนกสารสนเทศ รายละเอียด
ตู้แร็ค ขนาด 60x40x32 cm. หมูณัฐ สาขา 04(ชุมแพ) หมูณัฐ : สาขา 04 [ ตลาดบ้านห้วย ] รายละเอียด
HDD. 500 Gb. Seagate ห้องประชุม P&J หมูณัฐ : แผนกสารสนเทศ รายละเอียด
UPS APC-950 ฟาร์มขุน ณัฐพงษ์ ฟาร์ม : แผนกสต๊อคข้อมูล รายละเอียด
Scanner ถวิล มงคลแสน พี แอนด์ เจ : แผนกจัดซื้อ รายละเอียด
Brother HL-1210W ฟาร์มแม่พันธุ์ ณัฐพงษ์ ฟาร์ม : แผนกผสม รายละเอียด
IP camera Watashi 3 ตัว IT หมูณัฐ : แผนกสารสนเทศ รายละเอียด
Brother HL-2360DN ห้องการเงิน หมูณัฐ : แผนกการเงิน รายละเอียด
IP CAM C7837 4 ตัว ตึกหมูณัฐ หมูณัฐ : แผนกการเงิน รายละเอียด
IP CAM C7824 5 ตัว ไลน์ผลิต พี แอนด์ เจ : แผนกผลิต รายละเอียด
Finger Scan HIP CMI280U ฟาร์มนาทับควาย ณัฐพงษ์ ฟาร์ม : แผนกบุคคล รายละเอียด
UPS APC-SMC1000I ฟาร์มนาทับควาย ณัฐพงษ์ ฟาร์ม : แผนกสต๊อคข้อมูล รายละเอียด
IP CAM Vstarcam C7824 ฟาร์มนาทับควาย ณัฐพงษ์ ฟาร์ม : แผนกบุคคล รายละเอียด
Brother L-565 Multi function ฟาร์มนาทับควาย ณัฐพงษ์ ฟาร์ม : แผนกสต๊อคข้อมูล รายละเอียด
TSC ME240 ผลิต พี แอนด์ เจ : แผนกผลิต รายละเอียด