กลับหน้าหลัก     รายละเอียดการซ่อมบำรุงประจำปี

   

 แก้ไข / ซ่อมบำรุงไปแล้วจำนวน  1  เครื่อง

วันที่ซ่อมบำรุง รหัสอุปกรณ์ ชื่อผู้ใช้งาน แผนก รายละเอียด ผู้ปฎิบัติงาน พิมพ์
2014-10-05 PC-RS-001 Administrator Reservation เป่าฝุ่นทำความสะอาดเครื่อง admin รายละเอียด