แจ้งงานซ่อม งานซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ ทะเบียนอุปกรณ์ ผู้ดูแลระบบ
  ค้นใบงานตามหน่วยงาน

ติดต่อสอบถามแผนกสารสนเทศเพิ่มเติมที่เบอร์ 080-017-0180
 
*** หมายเหตุ !!! สถานะงานซ่อม แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน [ 1. ] รับเรื่องซ่อม [ 2. ] กำลังซ่อม = รออะไหล่,รออนุมัติซ่อม,ส่งร้านซ่อม [ 3. ] ยกเลิกการซ่อม [ 4. ] ทดสอบการใช้งาน [ 5. ] ซ่อมเสร็จแล้ว / ส่งเครื่องกลับ
 ** จำนวนใบงานที่อยู่ในระบบทั้งหมด  908  ใบงาน ** วันที่ : 28/10/21
 ** ตรวจงานซ่อมให้ดูหัวข้อ " สถานะงานซ่อม " จะแทนสถานะเป็นหมายเลข
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม
หน่วยงานที่แจ้งซ่อม
รายละเอียดการแจ้งซ่อม
สถานะงานซ่อม
ข้อคิดเห็นแผนกสารสนเทศ
ค่าใช้จ่าย / บาท
ปริ้นใบงาน
พัสกร แสนสิงห์
2021-10-26
พี แอนด์ เจ : แผนกผลิต
ขอเข้าใช้งานหมูณัฐดาต้าเซ็นเตอร์ ข้อ 2 , 3 ของเลขาผู้บริหาร
ใบแจ้งซ่อม
จิตรกร
2021-10-25
หมูณัฐ : สาขา 08 [ สามพร้าว ]
เครื่องสำรองไฟใช้งานไม่ได้
1
ใบแจ้งซ่อม
น.ส.สุภาวดี เสียงอ่อน
2021-10-15
พี แอนด์ เจ : แผนกตัดแต่ง
เครื่องชั่งปริ้นออกมาแล้วหมึกไม่ติดสติ๊กเกอร์
2
เครื่องชั่งน้ำหนักกดสั่งปริ้นไม่มีตัวอักษร ออก จึงส่งซ่อมศูนย์เพื่อตรวจสอบอาการดังกล่าว
ใบแจ้งซ่อม
Man
2021-10-15
สาขา08
คอมเปิดไม่ติดและเปิดติดใช้งานอยู่สักพักก็ดับไปเอง
2
it ตรวจสอบเบื่องต้น น่าตัวเมนบอร์ดเสีย จึงขอส่งซ่อม เนื่องจาก IT ไม่มีอุปกรณ์ สำหรับตรวจสอบเมนบอร์ด
ใบแจ้งซ่อม
สุภาวดี
2021-10-12
พี แอนด์ เจ : แผนกผลิต
1.CPU ติดๆดับๆ2.ไม่สามารถเข้าสู่หน้าต่างการใช้งานได้
5
แก้ไขโดยนำ Ram มาขัดด้วยยางลบ
ใบแจ้งซ่อม
สุภาวดี รัตโนวาทสถิตย์
2021-10-11
หมูณัฐ : แผนกการเงิน
ขอเปลี่ยนแผ่นรองเม้าส์
5
ใบแจ้งซ่อม
ธีระพงศ์ โสมแก้ว
2021-10-05
พี แอนด์ เจ : แผนกผลิต
LANIER SP 4510DN เครื่องในห้องฝ่ายผลิตครับ
2
ใบแจ้งซ่อม
มานิต ปิดสายสังข์
2021-10-01
ณัฐพงษ์ ฟาร์ม - หนองบัว : แผนกช่างซ่อมบำรุง
เครื่องเปิดผ่านหน้าจอแรกไม่ได้ ค้าง
5
รบกวนส่งกลับ IT เพื่อประเมินอาการครับ/ตรวจสอบพบว่า Seytem Windows เสีย 07 จึงได้ลงวินโดว์ให้ใหม่
-
ใบแจ้งซ่อม
ธีระพงศ์ โสมแก้ว
2021-09-30
พี แอนด์ เจ : แผนกผลิต
ขอเบิกเมาส์จำนวน 1 ตัว เนื่องจากอันเก่าชำรุดครับ
5
เม้าส์เสีย
ใบแจ้งซ่อม
แมน06
2021-09-28
หมูณัฐ : สาขา 06 [ ตลาดเทศบาลเลย ]
คีย์บอร์ด ใช้งานไม่ได้และสาน lan ชำรุดความยาว 2 เมตร
5
ได้ส่ง คีย์บอร์ดให้กับสายแลน์เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์
-
ใบแจ้งซ่อม
บุญญานี พ่อค้า
2021-09-16
หมูณัฐ : แผนกการเงิน
แป้นพิมพ์ ตัวเลขหาย ปุ่ม Enter ค้าง
5
แป้นพิมพ์ปุ่มฝั่งตัวเลขเสีย
ใบแจ้งซ่อม
ธีระพงษ์ โสมแก้ว
2021-08-28
พี แอนด์ เจ : แผนกผลิต
ขอเบิกเมาส์จำนวน 2 ตัว เนื่องจากอันเก่าชำรุดครับ
5
เม้าส์เสียใช้งานไม่ได้
120
ใบแจ้งซ่อม
แมน
2021-08-13
หมูณัฐ : สาขา 08 [ สามพร้าว ]
เปิดไม่ติด
5
ตรวจสอบแล้วเครื่องเปิดไดปกติ
ใบแจ้งซ่อม
สุภาวดี
2021-08-11
พี แอนด์ เจ : แผนกผลิต
เม้าส์ใข้งานไม่ได้
5
กำลังสั่งซื้อของเพื่อมาเปลี่ยนให้ใหม่ ได้ทำการตรวจสอบเม้าส์แล้วมีอาการเสียปุ่มคลิก รวนและเม้าเลื่อนไม่ได้
240
ใบแจ้งซ่อม
อรยา ชัยสงค์
2021-08-11
พี แอนด์ เจ : แผนกผลิต
ขอแผ่นรองเมาส์จำนวน 2 ชิ้นค่ะ
5
-
ใบแจ้งซ่อม
ธีระพงศ์ โสมแก้ว
2021-08-03
พี แอนด์ เจ : แผนกสโตร์
รบกวนติดตั้งให้เครื่องคอมของผม สั่งปริ้น epson lq590 ด้วยครับ
5
User เปลี่ยนปริ้นหลักจึงทำการลงไดร์เวอร์ให้ใหม่
ใบแจ้งซ่อม
นวลจุฑา เจียรวาปี
2021-08-02
พี แอนด์ เจ : แผนกสโตร์
เปลี่ยน เครื่องรับ E-mail Outlook
5
ใบแจ้งซ่อม
อรวรรณ
2021-08-02
พี แอนด์ เจ : แผนกผลิต
ขอเบิกแผ่นรองเม้าส์ 1 แผ่น
5
ใบแจ้งซ่อม
อรวรรณ
2021-08-02
พี แอนด์ เจ : แผนกผลิต
เครื่องปริ้นกระดาษต่อเนื่อง ไม่มีหัวเข็ม
5
หัวเข็มหักเปลี่ยนหัวพิมพ์ให้ใหม่
ใบแจ้งซ่อม
วสวัส
2021-08-01
หมูณัฐ : แผนกการตลาด
มีหมึกไหลออกจากเครื่อง
5
แผ่นซับเต็มได้ทำการเปลี่ยนแผ่นซับหมึกให้ใหม่
ใบแจ้งซ่อม
อรปรียา โม้แพง
2021-07-31
พี แอนด์ เจ : แผนกสโตร์
ขอรหัสอินเตอร์เน็ตและemail
5
ใบแจ้งซ่อม
อรยา ชัยสงค์
2021-07-27
พี แอนด์ เจ : แผนกผลิต
ขอเปลี่ยนเมาส์ เมาส์เครื่อง QA ไม่สามารถใช้งานได้ค่ะ
5
กำลังดำเนินการสั่งซื้อเม้าส์เพื่อมาเปลี่ยนให้
ใบแจ้งซ่อม
น.ส นภา ไชยคต
2021-07-20
พี แอนด์ เจ : แผนกผลิต
เมาส์ใช้งานไม่ได้
5
เปลี่ยนเม้าส์ให้ใหม่
ใบแจ้งซ่อม
แฮ็ค 02
2021-07-09
หมูณัฐ : สาขา 02 [ ตลาดเทศบาล 2 ]
ตาชั่งปุ่มกดรวน
5
ปุ่มกดเสีย ได้ทำการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วไม่พบปัญหาดังกล่าว
ใบแจ้งซ่อม
กรชนก
2021-07-05
อื่น ๆ ให้ระบุในช่องรายละเอียดงานซ่อม
คอมห้อง LAB ASF เข้า data center ไม่ได้ ต้องการเข้าถึง1. Mhunat data-center2. PandJ data-center3. Nattapong data-center
5
ใบแจ้งซ่อม
นาย ชวัลวิทย์ ทุมชะ
2021-06-29
พี แอนด์ เจ : แผนกผลิต
เมาส์ ใช้งานติดๆดับ ครับ
5
เม้าส์เสีย
ใบแจ้งซ่อม
นวลจุฑา เจียรวาปี
2021-06-20
พี แอนด์ เจ : แผนกผลิต
เครื่องปริ้น ฝ่ายผลิต เครื่องปริ้นเครื่องเช่าสั่งปริ้นไม่ออก ขึ้นไฟสีแดง
5
เนื่องจากกระดาษติด และได้แจ้งช่างเข้ามาดำเนินการตรวจสอบให้เสร็จแล้วใช้งานได้ปกติ
-
ใบแจ้งซ่อม
นวลจุฑา เจียรวาปี
2021-06-20
พี แอนด์ เจ : แผนกสโตร์
เครื่องโน๊ตบุค ที่ซื้อใหม่ ไวไฟหลุดบ่อย และกลับมาเชื่อมต่ออีกครั้งจะใช้เวลานาน
5
เนื่องจากตัวปล่อยสัญญาณ อยู่ไกลเครื่องที่รับเลยรับสัญญาณไม่ค่อยได้ IT จะดำเนินการเพิ่มจุดปล่อยสัญาณ
ใบแจ้งซ่อม
กันต์กนิษฐ์ พลชธนรัตน์
2021-06-20
พี แอนด์ เจ : แผนกผลิต
ใช้งานไม่ได้ เสียบไม่ติดคลิกใช้งานไม่ได้
5
เม้าปุ่มคลิกเสีย/จึงทำการเปลี่ยนเม้าส์ตัวใหม่ให้ SN:2103HS02AS79 AV:30-0039-6827
120
ใบแจ้งซ่อม
อรวรรณ
2021-06-19
พี แอนด์ เจ : แผนกผลิต
คอมพิวเตอร์ Shut down เองโดยไม่ทราบสาเหตุ และพักหน้าจอเองและดับเอง มีอาการดังกล่าว 2-3 ครั้งต่อวัน
5
ได้ทำการเครียร์ข้อมูลเครื่องออกและได้ทำการสแกนไวรัสเบื้องต้นและลองให้ใช้งานดูอีกสักระยะ
ใบแจ้งซ่อม
ฉลาม
2021-06-15
พี แอนด์ เจ : แผนกผลิต
เครื่องคอมเปิดไม่ติด
5
ได้ทำการตรวจสอบพบปัญหา Adpater เสีย จึงได้ทำการเปลี่ยน Adpater ให้ใหม่
610
ใบแจ้งซ่อม
นวลจุฑา เจียรวาปี
2021-06-14
พี แอนด์ เจ : แผนกสโตร์
เครื่องปริ้น EPSON 590 ปริ้นไม่ชัด มีการเปลี่ยนผ้าหมึกแล้ว แต่พิมพ์ไม่ชัด ต้องเปลี่ยนหัวเข็มใหม่ได้หรือไม่
5
กำลังดำเนินการตรวจสอบเครื่องปริ้นต ตรวจสอบเบื้องต้น หัวพิมพ์หัก และได้ทำการเปลี่ยนหัวพิมพ์ให้ใหม่แล้ว 1เครื่อง
1200
ใบแจ้งซ่อม
นวลจุฑา เจียรวาปี
2021-06-12
พี แอนด์ เจ : แผนกสโตร์
โน๊ตบุคหน้าจอภาพสีแดง ส่งซ่อม ไอทีเขียนใบแจ้งตามหลัง
5
ส่งให้ร้านตรวจสอบ อาการที่เสีย ทางร้านแจ้งว่าสายแพร ขาดและได้ทำการซ่อมแล้วเสร็จ
650
ใบแจ้งซ่อม
แทร
2021-06-04
หมูณัฐ : สาขา 01 [ ตลาดหนองบัว ]
เครื่องปริ้น POS ใช้ๆงานไปก็ปริ้นไม่ได้
5
เครื่องปริ้นพอต USB เสีย ต้องซื้อใหม่เพื่อเปลี่ยนแทนเครื่องเดิม/ได้ทำการสั่งซื้อเครื่องใหม่ให้ทางสาขา
5890
ใบแจ้งซ่อม
กรชนก
2021-06-02
อื่น ๆ ให้ระบุในช่องรายละเอียดงานซ่อม
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้ และเข้าใช้งาน data-center ไม่ได้ค่ะ
5
Router มีปัญหาได้ทำการ รีเซต Router ให้เครื่องผู้ใช้งาน ใช้ได้ปกติ
ใบแจ้งซ่อม
วรรณนิศา
2021-05-31
หมูณัฐ : แผนกสต๊อคข้อมูล
เอกสารที่ปริ้นออกมาตัวหนังสือขีดขาดเป็นเส้นยาว เครื่องปริ้น Epson LQ-590serial no. FSVY034391
5
ประเมินอาการเบื้องต้น หัวพิมพ์ Pin หัก/ได้ทำการเปลี่ยน หัวพิมพ์ให้ใหม่
1600
ใบแจ้งซ่อม
นายกิตติ ผิวแดง
2021-05-27
พี แอนด์ เจ : แผนกคลังสินค้า
ไม่สามารถเข้า PandJ Data-Center เนื่องจากในเครื่องยังเป็นชื่อการใช้ของ kawalin_p
5
New User
ใบแจ้งซ่อม
น.ส นภา ไชยคต
2021-05-27
พี แอนด์ เจ : แผนกผลิต
หัวปริ้นเวลาปริ้นเส้นมันขาดทำให้ตัวสติ๊กเกอร์ยิงไม่ได้
5
ได้ทำการตรวจสอบหัวพิมพ์แล้วปกติแต่พบปัญหาอีกแบบหนึ่งคือสังปริ้นแล้ว ขึ้น Error NO Ribbon สาเหตุเนื่องจากมีฝุ่นเข้าไปเกาะ ตัวเซ็นเซอร์ในการจับรอบการทำงานของ Ribbon จึงได้ำความสะอาดตัวเซ็นเซอร์ แล้วทำการทดสอบอีกครั้งใช้งานได้ตามปกติ
-
ใบแจ้งซ่อม
นายกิตติ ผิวแดง
2021-05-24
พี แอนด์ เจ : แผนกคลังสินค้า
ขอเบิกเม้าท์ = 1 ตัว ,แผ่นรองเม้าท์ = 1 แผ่น
5
เม้าส์เสียเปลี่ยนให้ใหม่และเบิใช้แผ่นรองเม้าส์
150
ใบแจ้งซ่อม
นาย ชวัลวิทย์ ทุมชะ
2021-05-22
พี แอนด์ เจ : แผนกผลิต
ขอเบิกแผ่นรองเม้าส์
5
เดิมไม่มีแผ่นรองเมาส์
30
ใบแจ้งซ่อม
ดิ๊ก01
2021-05-13
หมูณัฐ : สาขา 01 [ ตลาดหนองบัว ]
ขอชื้อเมาส์1 ตัว คีย์บอร์ด2อันเนื่องจากชำรุด
5
ส่งอุปกรณ์ ให้เพื่อทำการเปลี่ยน
550
ใบแจ้งซ่อม
แฮ็ค 02
2021-05-13
หมูณัฐ : สาขา 02 [ ตลาดเทศบาล 2 ]
จอ POS ไฟกระพิบ
5
จอภาพเสีย/ได้ทำการเปลี่ยนเครื่อง POS ให้ใหม่ได้เปลี่ยนให้ใช้เครื่อง AIO เพื่อทดแทนเครื่องที่เสีย
-
ใบแจ้งซ่อม
นวลจุฑา เจียรวาปี
2021-05-08
พี แอนด์ เจ : แผนกสโตร์
ติดตั้งการปริ้น เครื่อง EPson LQ590 กระดาษต่อเนื่อง ลงคอมพิวเตอร์
5
ติดตั้งไดร์เวอร์
ใบแจ้งซ่อม
นวลจุฑา เจียรวาปี
2021-05-07
พี แอนด์ เจ : แผนกผลิต
ตั้งค่าวันที่ วัน เดือนปี ในการผลิต ของเครื่องปริ้นสติกเกอร์
5
ไปด้ทำการปลดล๊อค
-
ใบแจ้งซ่อม
แมน 06
2021-05-06
หมูณัฐ : สาขา 06 [ ตลาดเทศบาลเลย ]
จอภาพ ทีวี กล้องวงจรปิดเสีย
5
ภาพสีเพี้ยน ได้ทำการเปลี่ยน TV ให้ใหม่เนื่องจากหลอดภาพเสีย
6990
ใบแจ้งซ่อม
อิทธิชัย(บิ๊ก07)
2021-04-28
หมูณัฐ : สาขา 07 [ หน้าโรงงาน (สำนักงานใหญ่)]
เครื่องปริ้นพิมพ์หมึกสีดำไม่ออก
5
ไล่น้ำหมึกให้ใหม่อีกครั้ง ใช้ได้ปกติ สาเหตุเกิดจาก จุก ที่ต่อเข้าตลับน้ำหมึกล่วม
-
ใบแจ้งซ่อม
บุ๋ม
2021-04-28
หมูณัฐ : แผนกบริหารพัฒนากระบวนการธุรกิจ
เครื่องคอมดับเองบ่อยๆ
5
ได้ทำความสะอาด CPU และเปลี่ยนกาวนำความร้อนให้ใหม่
-
ใบแจ้งซ่อม
อิทธิชัย(บิ๊ก07)
2021-04-28
หมูณัฐ : สาขา 07 [ หน้าโรงงาน (สำนักงานใหญ่)]
เครื่องปริ้นพิมพ์หมึกสีดำไม่ออก
5
เนื่องจากแท่งน้ำหมึกไม่ไหลเข้าตลับหมึกจึงทำให้หมึกหมดในตัวตลับหมึก จึงได้ทำการเติมหมึกให้ในตัวตลับ
-
ใบแจ้งซ่อม
นวลจุฑา เจียรวาปี
2021-04-28
พี แอนด์ เจ : แผนกสโตร์
ไม่สามารถ ดาโหลดโปรแกรม testo 175t3 ได้ เนื่องจากโปรแกรม เหมือนโดนล๊อคไม่ให้ดาวโหลด รบกวนเปิดสิทดาวโหลดลงเครื่องให้ด้วยคะ มีความจำเป้นต้องใช้ด่วย
5
ได้ทำการติดตั้ง Netfarmwork 4.0 ก็ติดตั้งโปรแกรมได้ปกติ
-
ใบแจ้งซ่อม
นวลจุฑา เจียรวาปี
2021-04-28
พี แอนด์ เจ : แผนกสโตร์
คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุค 3 เครื่อง ที่ใช้ในไลน์การผลิต เปิดไม่ติด ไม่สามารถใช้งานได้ หน้าจอมีปัญหา
2
จอภาพเสียหรือซิปการด์จอ ทั้ง 3 เครื่องเสียเนื่องจากไม่มีเครื่องมือตรวจเช็คตัวบอร์ด จึงต้องส่งซ่อมที่ร้าน 1) SN:E5NOCX380572205 (2)SN:E5NOCX381717204 (3) SN:E5NOCX381587200
ใบแจ้งซ่อม