ใบแจ้งงานซ่อม

วันที่ส่งซ่อม : 2022-06-27
ชื่อผู้แจ้งซ่อม : สุภาพร
แผนกที่แจ้งซ่อม : ณัฐพงษ์ ฟาร์ม - หนองบัว : แผนกสต๊อคข้อมูล
กลุ่มของปัญหา  : เกี่ยวกับเครื่องปริ้นเตอร์,แฟ๊กซ์,สแกนเนอร์
รายละเอียด : เครื่องปริ้น Panasonic KX-P1131 || สายพานหัวพิมพ์ขาด
สถานะงาน : 3
ข้อคิดเห็นแผนก IT : * ส่งเครื่อง Epson-Lq310 สำรองให้ฟาร์มใช้งาน [ ยกเลิกการซ่อมไม่มีอะไหล่-ซื้อเครื่องใหม่ทดแทน ]
  

 

 

 

 

 

        .....................................                                            ...................................

        แผนกสารสนเทศ ( ผู้ซ่อม )                                                       ผู้อนุมัติซ่อม