ใบแจ้งงานซ่อม

วันที่ส่งซ่อม : 2022-06-15
ชื่อผู้แจ้งซ่อม : สาขา 01
แผนกที่แจ้งซ่อม : หมูณัฐ : สาขา 01 [ ตลาดหนองบัว ]
กลุ่มของปัญหา  : เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่อพวงต่าง ๆ
รายละเอียด : คีย์บอร์ดใช้งานไม่ได้
สถานะงาน : 5
ข้อคิดเห็นแผนก IT : เปลี่ยนตัวใหม่ให้สาขา [ 15-06-65 ]
  

 

 

 

 

 

        .....................................                                            ...................................

        แผนกสารสนเทศ ( ผู้ซ่อม )                                                       ผู้อนุมัติซ่อม