ใบแจ้งงานซ่อม

วันที่ส่งซ่อม : 2022-05-21
ชื่อผู้แจ้งซ่อม : อังสุมา ชายทวีป
แผนกที่แจ้งซ่อม : หมูณัฐ : แผนกบุคคล/ธุรการ
กลุ่มของปัญหา  : เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่อพวงต่าง ๆ
รายละเอียด : ขอเบิก mouse เพื่อทดแทนอันเดิมที่ชำรุด mouse ประจำ notebook ของแผนก IT
สถานะงาน : 5
ข้อคิดเห็นแผนก IT : เปลี่ยนเม้าส์ใหม่ให้ ผู้ใช้งานแล้ว ( 21-05-65 )
  

 

 

 

 

 

        .....................................                                            ...................................

        แผนกสารสนเทศ ( ผู้ซ่อม )                                                       ผู้อนุมัติซ่อม