ใบแจ้งงานซ่อม

วันที่ส่งซ่อม : 2022-05-17
ชื่อผู้แจ้งซ่อม : สาขา 08
แผนกที่แจ้งซ่อม : หมูณัฐ : สาขา 08 [ สามพร้าว ]
กลุ่มของปัญหา  : เกี่ยวกับ Security, CCTV กล้องวงจรปิด
รายละเอียด : Adapter Watashi Model : WRC043B ใช้จ่ายไฟเลี้ยงกล้องไม่ได้ ( กล้องใช้งานไม่ได้ทุกจุด )
สถานะงาน : 5
ข้อคิดเห็นแผนก IT : เปลี่ยน Switching ใหม่กล้องใช้งานได้แล้ว # Adapter ที่เสียส่งเคลมประกัน ( วันหมดประกัน 31-7-65 )
  

 

 

 

 

 

        .....................................                                            ...................................

        แผนกสารสนเทศ ( ผู้ซ่อม )                                                       ผู้อนุมัติซ่อม