ใบแจ้งงานซ่อม

วันที่ส่งซ่อม : 2022-05-11
ชื่อผู้แจ้งซ่อม : สาขา 09
แผนกที่แจ้งซ่อม : หมูณัฐ : สาขา 09 [ ตลาดเทศบาลมหาสารคาม ]
กลุ่มของปัญหา  : เกี่ยวกับ Security, CCTV กล้องวงจรปิด
รายละเอียด : เครื่อง DVR-Dius 8CH ดูข้อมูลย้อนหลังไม่ได้และไม่บันทึกข้อมูล
สถานะงาน : 5
ข้อคิดเห็นแผนก IT : เครื่องมองไม่เห็น HDD ทำการรีเซตตั้งค่า HDD ใหม่ใช้งานได้ตามปกติแล้ว [ส่งกลับสาขา 11-05-65]
  

 

 

 

 

 

        .....................................                                            ...................................

        แผนกสารสนเทศ ( ผู้ซ่อม )                                                       ผู้อนุมัติซ่อม