ใบแจ้งงานซ่อม

วันที่ส่งซ่อม : 2022-05-07
ชื่อผู้แจ้งซ่อม : สาขา 08
แผนกที่แจ้งซ่อม : หมูณัฐ : สาขา 08 [ สามพร้าว ]
กลุ่มของปัญหา  : เกี่ยวกับเครื่องสำรองไฟฟ้า
รายละเอียด : เครื่องสำรองไฟ APC-CS500 ไม่สามารถสำรองไฟได้
สถานะงาน : 5
ข้อคิดเห็นแผนก IT : แบตเสื่อม+แบตหมดประกัน (*เปลี่ยนแบตใหม่ 21-05-65 ป. 1 ปี)
  

 

 

 

 

 

        .....................................                                            ...................................

        แผนกสารสนเทศ ( ผู้ซ่อม )                                                       ผู้อนุมัติซ่อม