ใบแจ้งงานซ่อม

วันที่ส่งซ่อม : 2022-05-03
ชื่อผู้แจ้งซ่อม : ออม
แผนกที่แจ้งซ่อม : หมูณัฐ : แผนกจัดซื้อ
กลุ่มของปัญหา  : เกี่ยวกับเครื่องสำรองไฟฟ้า
รายละเอียด : เครื่องสำรองไฟใช้งานไม่ได้ Syndome Star-1000
สถานะงาน : 5
ข้อคิดเห็นแผนก IT : แบตเสื่อม-หมดประกัน+แบตหมดประกัน (*เปลี่ยนแบตใหม่ 21-05-65 ป. 1 ปี)
  

 

 

 

 

 

        .....................................                                            ...................................

        แผนกสารสนเทศ ( ผู้ซ่อม )                                                       ผู้อนุมัติซ่อม