ใบแจ้งงานซ่อม

วันที่ส่งซ่อม : 2022-02-20
ชื่อผู้แจ้งซ่อม : น.ส.บุญญานี
แผนกที่แจ้งซ่อม : หมูณัฐ : แผนกการเงิน
กลุ่มของปัญหา  : เกี่ยวกับปัญหาอื่น ๆ
รายละเอียด : เนื่องจากเครื่องเปิดไฟล์ Excel แล้วค้าง ไฟล์เดียวกันเครื่องอื่นเปิดได้ปกติ
สถานะงาน : 5
ข้อคิดเห็นแผนก IT : เนื่องจากเครื่อง Windows System และ Hdd มีBad มีปัญหา จึงทำการแก้ไข ลง Windows และเปลี่ยน HDD ให้ใหม่
  

 

 

 

 

 

        .....................................                                            ...................................

        แผนกสารสนเทศ ( ผู้ซ่อม )                                                       ผู้อนุมัติซ่อม