ใบแจ้งงานซ่อม

วันที่ส่งซ่อม : 2022-03-03
ชื่อผู้แจ้งซ่อม : นายธีระพงศ์ โสมแก้ว
แผนกที่แจ้งซ่อม : พี แอนด์ เจ : แผนกผลิต
กลุ่มของปัญหา  : เกี่ยวกับปัญหาอื่น ๆ
รายละเอียด : แจ้งซ่อม เครื่องชั่งน้ำหนัก shaper M-man 100 ev. จากการตรวจ เนื่องจากเครื่องปริ้นส์สติ๊กเกอร์ระบุน้ำหนักไม่ออกตามปกติ และเครื่องมีอาการชื้นครับ
สถานะงาน : 5
ข้อคิดเห็นแผนก IT : ได้ทำการตรวจเช็คเบื้องต้นพบว่า ม้วนกระดาษไม่หมุนทำงาน/ สาเหตุที่พบ คือ มีกระดาษเข้าไปติดตรงแกนยางจึงทำให้กระดาษสติกเกอร์ไม่ออก
  

 

 

 

 

 

        .....................................                                            ...................................

        แผนกสารสนเทศ ( ผู้ซ่อม )                                                       ผู้อนุมัติซ่อม