ใบแจ้งงานซ่อม

วันที่ส่งซ่อม : 2022-03-01
ชื่อผู้แจ้งซ่อม : วุฒิชัย
แผนกที่แจ้งซ่อม : หมูณัฐ : แผนกจัดซื้อ
กลุ่มของปัญหา  : เกี่ยวกับปัญหาอื่น ๆ
รายละเอียด : ใช้งานเครื่องคอมไปสักพัก อยู่ดีดีก็ดับเองพอเปิดเครื่องใหม่ก็ดับอีก
สถานะงาน : 5
ข้อคิดเห็นแผนก IT : IT ได้ทำการตรวจเช็คเครื่องพบว่า CPU ร้อน เพราะ ซิลิโคน cpu เสื่อมสภาพ จึงทำการทำความสะอาดและลง ซิลิโคน cpu ให้ใหม่/และพบปัญหาเพิ่ม Adapter เสีย และได้ทำการเปลี่ยน Adapter ให้ใหม่
  

 

 

 

 

 

        .....................................                                            ...................................

        แผนกสารสนเทศ ( ผู้ซ่อม )                                                       ผู้อนุมัติซ่อม