ใบแจ้งงานซ่อม

วันที่ส่งซ่อม : 2022-02-26
ชื่อผู้แจ้งซ่อม : อภิชาติ
แผนกที่แจ้งซ่อม : ณัฐพงษ์ ฟาร์ม - หนองบัว : แผนกเล้าขายและขนส่ง
กลุ่มของปัญหา  : เกี่ยวกับเครื่องปริ้นเตอร์,แฟ๊กซ์,สแกนเนอร์
รายละเอียด : สั่งปริ้นพอปริ้นได้ สักพักหัวพิมพ์ค้าง
สถานะงาน : 5
ข้อคิดเห็นแผนก IT : ทำความสะอาดเครื่องแล้วใช้งานได้ตามปกติ
  

 

 

 

 

 

        .....................................                                            ...................................

        แผนกสารสนเทศ ( ผู้ซ่อม )                                                       ผู้อนุมัติซ่อม