ใบแจ้งงานซ่อม

วันที่ส่งซ่อม : 2022-03-01
ชื่อผู้แจ้งซ่อม : สุภาพร สุขทองสา
แผนกที่แจ้งซ่อม : ณัฐพงษ์ ฟาร์ม - หนองบัว : แผนกสต๊อคข้อมูล
กลุ่มของปัญหา  : เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่อพวงต่าง ๆ
รายละเอียด : เมาส์ตัวปัจจุบันมีปัญหาอาการคือเมื่อคลิกเมาส์ เมาส์จะดับเบิ้ลคลิก ไม่สเถียรกับการกดใช้จริง ขอเปลี่ยนเมาส์ตัวใหม่ค่ะ
สถานะงาน : 5
ข้อคิดเห็นแผนก IT : ให้ทางฟาร์มดำเนินการสั่งซื้อเม้าส์มาเปลี่ยนเอง / เท่าที่ดูจากการแจ้งปัญหาภายในอุปกรณ์เม้าส์ น่าจะเสีย
  

 

 

 

 

 

        .....................................                                            ...................................

        แผนกสารสนเทศ ( ผู้ซ่อม )                                                       ผู้อนุมัติซ่อม