ใบแจ้งงานซ่อม

วันที่ส่งซ่อม : 2022-02-21
ชื่อผู้แจ้งซ่อม : นางสาวภัทรธีราภรณ์
แผนกที่แจ้งซ่อม : ณัฐพงษ์ ฟาร์ม - หนองบัว : แผนกจัดซื้อ
กลุ่มของปัญหา  : เกี่ยวกับปัญหาอื่น ๆ
รายละเอียด : มีเสียงดัง ออกมาจาก ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์
สถานะงาน : 5
ข้อคิดเห็นแผนก IT : ได้ทำการซ่อมเบื้อต้น พบฝุ่นภายในเครื่อง ไปบัง พัดลม CPU ได้ทำความสะอาดและใส่จารบีพัดลม CPU และทำการอัพเกรด Ram เพิ่ม เดิม 4 GB จึงอัพให้เป็น 8 GB
  

 

 

 

 

 

        .....................................                                            ...................................

        แผนกสารสนเทศ ( ผู้ซ่อม )                                                       ผู้อนุมัติซ่อม