ใบแจ้งงานซ่อม

วันที่ส่งซ่อม : 2022-01-30
ชื่อผู้แจ้งซ่อม : นวลจุฑา เจียรวาปี
แผนกที่แจ้งซ่อม : พี แอนด์ เจ : แผนก QA
กลุ่มของปัญหา  : เกี่ยวกับปัญหาอื่น ๆ
รายละเอียด : ไม่สามารถเปิดคอมพิวเตอร์ได้ ของ น้อง ออ ได้คะ
สถานะงาน : 5
ข้อคิดเห็นแผนก IT : เนื่องจากไฟค้าง Adapter จึงทำให้ไฟไม่จ่ายเข้าตัวเครื่องจึงได้ทำการ ถอดปลั๊กไฟทิ้งไว้ 5 นาทีแล้วเสียบกลับเข้าไปใหม่ ใช้งานได้ปกติ
  

 

 

 

 

 

        .....................................                                            ...................................

        แผนกสารสนเทศ ( ผู้ซ่อม )                                                       ผู้อนุมัติซ่อม