ใบแจ้งงานซ่อม

วันที่ส่งซ่อม : 2021-12-21
ชื่อผู้แจ้งซ่อม : นวลจุฑา เจียรวาปี
แผนกที่แจ้งซ่อม : พี แอนด์ เจ : แผนกผลิต
กลุ่มของปัญหา  : เกี่ยวกับปัญหาอื่น ๆ
รายละเอียด : ขอดูกล้องวงจรปิด ทางขึ้นออฟฟิต หน้าชอปช่าง วันที่ 21-12-64 เวลา 19.00-20.00 น
สถานะงาน : 5
ข้อคิดเห็นแผนก IT : 
  

 

 

 

 

 

        .....................................                                            ...................................

        แผนกสารสนเทศ ( ผู้ซ่อม )                                                       ผู้อนุมัติซ่อม