ใบแจ้งงานซ่อม

วันที่ส่งซ่อม : 2021-10-15
ชื่อผู้แจ้งซ่อม : น.ส.สุภาวดี เสียงอ่อน
แผนกที่แจ้งซ่อม : พี แอนด์ เจ : แผนกตัดแต่ง
กลุ่มของปัญหา  : เกี่ยวกับปัญหาอื่น ๆ
รายละเอียด : เครื่องชั่งปริ้นออกมาแล้วหมึกไม่ติดสติ๊กเกอร์
สถานะงาน : 5
ข้อคิดเห็นแผนก IT : เครื่องชั่งน้ำหนักกดสั่งปริ้นไม่มีตัวอักษร ออก จึงส่งซ่อมศูนย์เพื่อตรวจสอบอาการดังกล่าว
  

 

 

 

 

 

        .....................................                                            ...................................

        แผนกสารสนเทศ ( ผู้ซ่อม )                                                       ผู้อนุมัติซ่อม