ใบแจ้งงานซ่อม

วันที่ส่งซ่อม : 2021-10-12
ชื่อผู้แจ้งซ่อม : สุภาวดี
แผนกที่แจ้งซ่อม : พี แอนด์ เจ : แผนกผลิต
กลุ่มของปัญหา  : เกี่ยวกับปัญหาอื่น ๆ
รายละเอียด : 1.CPU ติดๆดับๆ2.ไม่สามารถเข้าสู่หน้าต่างการใช้งานได้
สถานะงาน : 5
ข้อคิดเห็นแผนก IT : แก้ไขโดยนำ Ram มาขัดด้วยยางลบ
  

 

 

 

 

 

        .....................................                                            ...................................

        แผนกสารสนเทศ ( ผู้ซ่อม )                                                       ผู้อนุมัติซ่อม