ใบแจ้งงานซ่อม

วันที่ส่งซ่อม : 2021-10-01
ชื่อผู้แจ้งซ่อม : มานิต ปิดสายสังข์
แผนกที่แจ้งซ่อม : ณัฐพงษ์ ฟาร์ม - หนองบัว : แผนกช่างซ่อมบำรุง
กลุ่มของปัญหา  : เกี่ยวกับเครื่องปริ้นเตอร์,แฟ๊กซ์,สแกนเนอร์
รายละเอียด : เครื่องเปิดผ่านหน้าจอแรกไม่ได้ ค้าง
สถานะงาน : 5
ข้อคิดเห็นแผนก IT : รบกวนส่งกลับ IT เพื่อประเมินอาการครับ/ตรวจสอบพบว่า Seytem Windows เสีย 07 จึงได้ลงวินโดว์ให้ใหม่
  

 

 

 

 

 

        .....................................                                            ...................................

        แผนกสารสนเทศ ( ผู้ซ่อม )                                                       ผู้อนุมัติซ่อม