ใบแจ้งงานซ่อม

วันที่ส่งซ่อม : 2021-08-01
ชื่อผู้แจ้งซ่อม : วสวัส
แผนกที่แจ้งซ่อม : หมูณัฐ : แผนกการตลาด
กลุ่มของปัญหา  : เกี่ยวกับปัญหาอื่น ๆ
รายละเอียด : มีหมึกไหลออกจากเครื่อง
สถานะงาน : 5
ข้อคิดเห็นแผนก IT : แผ่นซับเต็มได้ทำการเปลี่ยนแผ่นซับหมึกให้ใหม่
  

 

 

 

 

 

        .....................................                                            ...................................

        แผนกสารสนเทศ ( ผู้ซ่อม )                                                       ผู้อนุมัติซ่อม