ใบแจ้งงานซ่อม

วันที่ส่งซ่อม : 2021-07-27
ชื่อผู้แจ้งซ่อม : อรยา ชัยสงค์
แผนกที่แจ้งซ่อม : พี แอนด์ เจ : แผนกผลิต
กลุ่มของปัญหา  : เกี่ยวกับการติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์เสริม
รายละเอียด : ขอเปลี่ยนเมาส์ เมาส์เครื่อง QA ไม่สามารถใช้งานได้ค่ะ
สถานะงาน : 5
ข้อคิดเห็นแผนก IT : กำลังดำเนินการสั่งซื้อเม้าส์เพื่อมาเปลี่ยนให้
  

 

 

 

 

 

        .....................................                                            ...................................

        แผนกสารสนเทศ ( ผู้ซ่อม )                                                       ผู้อนุมัติซ่อม