ใบแจ้งงานซ่อม

วันที่ส่งซ่อม : 2021-07-09
ชื่อผู้แจ้งซ่อม : แฮ็ค 02
แผนกที่แจ้งซ่อม : หมูณัฐ : สาขา 02 [ ตลาดเทศบาล 2 ]
กลุ่มของปัญหา  : เกี่ยวกับปัญหาอื่น ๆ
รายละเอียด : ตาชั่งปุ่มกดรวน
สถานะงาน : 5
ข้อคิดเห็นแผนก IT : ปุ่มกดเสีย ได้ทำการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วไม่พบปัญหาดังกล่าว
  

 

 

 

 

 

        .....................................                                            ...................................

        แผนกสารสนเทศ ( ผู้ซ่อม )                                                       ผู้อนุมัติซ่อม