ใบแจ้งงานซ่อม

วันที่ส่งซ่อม : 2021-07-05
ชื่อผู้แจ้งซ่อม : กรชนก
แผนกที่แจ้งซ่อม : อื่น ๆ ให้ระบุในช่องรายละเอียดงานซ่อม
กลุ่มของปัญหา  : เกี่ยวกับปัญหาอื่น ๆ
รายละเอียด : คอมห้อง LAB ASF เข้า data center ไม่ได้ ต้องการเข้าถึง1. Mhunat data-center2. PandJ data-center3. Nattapong data-center
สถานะงาน : 5
ข้อคิดเห็นแผนก IT : 
  

 

 

 

 

 

        .....................................                                            ...................................

        แผนกสารสนเทศ ( ผู้ซ่อม )                                                       ผู้อนุมัติซ่อม