ใบแจ้งงานซ่อม

วันที่ส่งซ่อม : 2021-06-20
ชื่อผู้แจ้งซ่อม : นวลจุฑา เจียรวาปี
แผนกที่แจ้งซ่อม : พี แอนด์ เจ : แผนกสโตร์
กลุ่มของปัญหา  : ขอรหัสใช้งานอินเตอร์เน็ตหรืออีเมลล์
รายละเอียด : เครื่องโน๊ตบุค ที่ซื้อใหม่ ไวไฟหลุดบ่อย และกลับมาเชื่อมต่ออีกครั้งจะใช้เวลานาน
สถานะงาน : 5
ข้อคิดเห็นแผนก IT : เนื่องจากตัวปล่อยสัญญาณ อยู่ไกลเครื่องที่รับเลยรับสัญญาณไม่ค่อยได้ IT จะดำเนินการเพิ่มจุดปล่อยสัญาณ
  

 

 

 

 

 

        .....................................                                            ...................................

        แผนกสารสนเทศ ( ผู้ซ่อม )                                                       ผู้อนุมัติซ่อม