ใบแจ้งงานซ่อม

วันที่ส่งซ่อม : 2021-06-20
ชื่อผู้แจ้งซ่อม : นวลจุฑา เจียรวาปี
แผนกที่แจ้งซ่อม : พี แอนด์ เจ : แผนกผลิต
กลุ่มของปัญหา  : เกี่ยวกับเครื่องปริ้นเตอร์,แฟ๊กซ์,สแกนเนอร์
รายละเอียด : เครื่องปริ้น ฝ่ายผลิต เครื่องปริ้นเครื่องเช่าสั่งปริ้นไม่ออก ขึ้นไฟสีแดง
สถานะงาน : 5
ข้อคิดเห็นแผนก IT : เนื่องจากกระดาษติด และได้แจ้งช่างเข้ามาดำเนินการตรวจสอบให้เสร็จแล้วใช้งานได้ปกติ
  

 

 

 

 

 

        .....................................                                            ...................................

        แผนกสารสนเทศ ( ผู้ซ่อม )                                                       ผู้อนุมัติซ่อม