ใบแจ้งงานซ่อม

วันที่ส่งซ่อม : 2021-06-12
ชื่อผู้แจ้งซ่อม : นวลจุฑา เจียรวาปี
แผนกที่แจ้งซ่อม : พี แอนด์ เจ : แผนกสโตร์
กลุ่มของปัญหา  : เกี่ยวกับปัญหาอื่น ๆ
รายละเอียด : โน๊ตบุคหน้าจอภาพสีแดง ส่งซ่อม ไอทีเขียนใบแจ้งตามหลัง
สถานะงาน : 5
ข้อคิดเห็นแผนก IT : ส่งให้ร้านตรวจสอบ อาการที่เสีย ทางร้านแจ้งว่าสายแพร ขาดและได้ทำการซ่อมแล้วเสร็จ
  

 

 

 

 

 

        .....................................                                            ...................................

        แผนกสารสนเทศ ( ผู้ซ่อม )                                                       ผู้อนุมัติซ่อม