ใบแจ้งงานซ่อม

วันที่ส่งซ่อม : 2021-06-19
ชื่อผู้แจ้งซ่อม : อรวรรณ
แผนกที่แจ้งซ่อม : พี แอนด์ เจ : แผนกผลิต
กลุ่มของปัญหา  : เกี่ยวกับปัญหาอื่น ๆ
รายละเอียด : คอมพิวเตอร์ Shut down เองโดยไม่ทราบสาเหตุ และพักหน้าจอเองและดับเอง มีอาการดังกล่าว 2-3 ครั้งต่อวัน
สถานะงาน : 5
ข้อคิดเห็นแผนก IT : ได้ทำการเครียร์ข้อมูลเครื่องออกและได้ทำการสแกนไวรัสเบื้องต้นและลองให้ใช้งานดูอีกสักระยะ
  

 

 

 

 

 

        .....................................                                            ...................................

        แผนกสารสนเทศ ( ผู้ซ่อม )                                                       ผู้อนุมัติซ่อม