ใบแจ้งงานซ่อม

วันที่ส่งซ่อม : 2021-06-14
ชื่อผู้แจ้งซ่อม : นวลจุฑา เจียรวาปี
แผนกที่แจ้งซ่อม : พี แอนด์ เจ : แผนกสโตร์
กลุ่มของปัญหา  : เกี่ยวกับปัญหาอื่น ๆ
รายละเอียด : เครื่องปริ้น EPSON 590 ปริ้นไม่ชัด มีการเปลี่ยนผ้าหมึกแล้ว แต่พิมพ์ไม่ชัด ต้องเปลี่ยนหัวเข็มใหม่ได้หรือไม่
สถานะงาน : 5
ข้อคิดเห็นแผนก IT : กำลังดำเนินการตรวจสอบเครื่องปริ้นต ตรวจสอบเบื้องต้น หัวพิมพ์หัก และได้ทำการเปลี่ยนหัวพิมพ์ให้ใหม่แล้ว 1เครื่อง
  

 

 

 

 

 

        .....................................                                            ...................................

        แผนกสารสนเทศ ( ผู้ซ่อม )                                                       ผู้อนุมัติซ่อม