ใบแจ้งงานซ่อม

วันที่ส่งซ่อม : 2021-06-04
ชื่อผู้แจ้งซ่อม : แทร
แผนกที่แจ้งซ่อม : หมูณัฐ : สาขา 01 [ ตลาดหนองบัว ]
กลุ่มของปัญหา  : เกี่ยวกับเครื่องปริ้นเตอร์,แฟ๊กซ์,สแกนเนอร์
รายละเอียด : เครื่องปริ้น POS ใช้ๆงานไปก็ปริ้นไม่ได้
สถานะงาน : 5
ข้อคิดเห็นแผนก IT : เครื่องปริ้นพอต USB เสีย ต้องซื้อใหม่เพื่อเปลี่ยนแทนเครื่องเดิม/ได้ทำการสั่งซื้อเครื่องใหม่ให้ทางสาขา
  

 

 

 

 

 

        .....................................                                            ...................................

        แผนกสารสนเทศ ( ผู้ซ่อม )                                                       ผู้อนุมัติซ่อม