ใบแจ้งงานซ่อม

วันที่ส่งซ่อม : 2021-06-02
ชื่อผู้แจ้งซ่อม : กรชนก
แผนกที่แจ้งซ่อม : อื่น ๆ ให้ระบุในช่องรายละเอียดงานซ่อม
กลุ่มของปัญหา  : เกี่ยวกับการใช้งานอินเตอร์เน็ต
รายละเอียด : เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้ และเข้าใช้งาน data-center ไม่ได้ค่ะ
สถานะงาน : 5
ข้อคิดเห็นแผนก IT : Router มีปัญหาได้ทำการ รีเซต Router ให้เครื่องผู้ใช้งาน ใช้ได้ปกติ
  

 

 

 

 

 

        .....................................                                            ...................................

        แผนกสารสนเทศ ( ผู้ซ่อม )                                                       ผู้อนุมัติซ่อม