ใบแจ้งงานซ่อม

วันที่ส่งซ่อม : 2021-05-31
ชื่อผู้แจ้งซ่อม : วรรณนิศา
แผนกที่แจ้งซ่อม : หมูณัฐ : แผนกสต๊อคข้อมูล
กลุ่มของปัญหา  : เกี่ยวกับเครื่องปริ้นเตอร์,แฟ๊กซ์,สแกนเนอร์
รายละเอียด : เอกสารที่ปริ้นออกมาตัวหนังสือขีดขาดเป็นเส้นยาว เครื่องปริ้น Epson LQ-590serial no. FSVY034391
สถานะงาน : 5
ข้อคิดเห็นแผนก IT : ประเมินอาการเบื้องต้น หัวพิมพ์ Pin หัก/ได้ทำการเปลี่ยน หัวพิมพ์ให้ใหม่
  

 

 

 

 

 

        .....................................                                            ...................................

        แผนกสารสนเทศ ( ผู้ซ่อม )                                                       ผู้อนุมัติซ่อม