ใบแจ้งงานซ่อม

วันที่ส่งซ่อม : 2021-05-27
ชื่อผู้แจ้งซ่อม : น.ส นภา ไชยคต
แผนกที่แจ้งซ่อม : พี แอนด์ เจ : แผนกผลิต
กลุ่มของปัญหา  : เกี่ยวกับปัญหาอื่น ๆ
รายละเอียด : หัวปริ้นเวลาปริ้นเส้นมันขาดทำให้ตัวสติ๊กเกอร์ยิงไม่ได้
สถานะงาน : 5
ข้อคิดเห็นแผนก IT : ได้ทำการตรวจสอบหัวพิมพ์แล้วปกติแต่พบปัญหาอีกแบบหนึ่งคือสังปริ้นแล้ว ขึ้น Error NO Ribbon สาเหตุเนื่องจากมีฝุ่นเข้าไปเกาะ ตัวเซ็นเซอร์ในการจับรอบการทำงานของ Ribbon จึงได้ำความสะอาดตัวเซ็นเซอร์ แล้วทำการทดสอบอีกครั้งใช้งานได้ตามปกติ
  

 

 

 

 

 

        .....................................                                            ...................................

        แผนกสารสนเทศ ( ผู้ซ่อม )                                                       ผู้อนุมัติซ่อม