ใบแจ้งงานซ่อม

วันที่ส่งซ่อม : 2021-05-13
ชื่อผู้แจ้งซ่อม : แฮ็ค 02
แผนกที่แจ้งซ่อม : หมูณัฐ : สาขา 02 [ ตลาดเทศบาล 2 ]
กลุ่มของปัญหา  : เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่อพวงต่าง ๆ
รายละเอียด : จอ POS ไฟกระพิบ
สถานะงาน : 5
ข้อคิดเห็นแผนก IT : จอภาพเสีย/ได้ทำการเปลี่ยนเครื่อง POS ให้ใหม่ได้เปลี่ยนให้ใช้เครื่อง AIO เพื่อทดแทนเครื่องที่เสีย
  

 

 

 

 

 

        .....................................                                            ...................................

        แผนกสารสนเทศ ( ผู้ซ่อม )                                                       ผู้อนุมัติซ่อม