ใบแจ้งงานซ่อม

วันที่ส่งซ่อม : 2021-05-13
ชื่อผู้แจ้งซ่อม : ดิ๊ก01
แผนกที่แจ้งซ่อม : หมูณัฐ : สาขา 01 [ ตลาดหนองบัว ]
กลุ่มของปัญหา  : เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่อพวงต่าง ๆ
รายละเอียด : ขอชื้อเมาส์1 ตัว คีย์บอร์ด2อันเนื่องจากชำรุด
สถานะงาน : 5
ข้อคิดเห็นแผนก IT : ส่งอุปกรณ์ ให้เพื่อทำการเปลี่ยน
  

 

 

 

 

 

        .....................................                                            ...................................

        แผนกสารสนเทศ ( ผู้ซ่อม )                                                       ผู้อนุมัติซ่อม