ใบแจ้งงานซ่อม

วันที่ส่งซ่อม : 2021-05-08
ชื่อผู้แจ้งซ่อม : นวลจุฑา เจียรวาปี
แผนกที่แจ้งซ่อม : พี แอนด์ เจ : แผนกสโตร์
กลุ่มของปัญหา  : เกี่ยวกับเครื่องปริ้นเตอร์,แฟ๊กซ์,สแกนเนอร์
รายละเอียด : ติดตั้งการปริ้น เครื่อง EPson LQ590 กระดาษต่อเนื่อง ลงคอมพิวเตอร์
สถานะงาน : 5
ข้อคิดเห็นแผนก IT : ติดตั้งไดร์เวอร์
  

 

 

 

 

 

        .....................................                                            ...................................

        แผนกสารสนเทศ ( ผู้ซ่อม )                                                       ผู้อนุมัติซ่อม