ใบแจ้งงานซ่อม

วันที่ส่งซ่อม : 2021-05-06
ชื่อผู้แจ้งซ่อม : แมน 06
แผนกที่แจ้งซ่อม : หมูณัฐ : สาขา 06 [ ตลาดเทศบาลเลย ]
กลุ่มของปัญหา  : เกี่ยวกับ Security, CCTV กล้องวงจรปิด
รายละเอียด : จอภาพ ทีวี กล้องวงจรปิดเสีย
สถานะงาน : 5
ข้อคิดเห็นแผนก IT : ภาพสีเพี้ยน ได้ทำการเปลี่ยน TV ให้ใหม่เนื่องจากหลอดภาพเสีย
  

 

 

 

 

 

        .....................................                                            ...................................

        แผนกสารสนเทศ ( ผู้ซ่อม )                                                       ผู้อนุมัติซ่อม