ใบแจ้งงานซ่อม

วันที่ส่งซ่อม : 2021-04-28
ชื่อผู้แจ้งซ่อม : นวลจุฑา เจียรวาปี
แผนกที่แจ้งซ่อม : พี แอนด์ เจ : แผนกสโตร์
กลุ่มของปัญหา  : เกี่ยวกับการติดตั้งและใช้งานโปรแกรม
รายละเอียด : ไม่สามารถ ดาโหลดโปรแกรม testo 175t3 ได้ เนื่องจากโปรแกรม เหมือนโดนล๊อคไม่ให้ดาวโหลด รบกวนเปิดสิทดาวโหลดลงเครื่องให้ด้วยคะ มีความจำเป้นต้องใช้ด่วย
สถานะงาน : 5
ข้อคิดเห็นแผนก IT : ได้ทำการติดตั้ง Netfarmwork 4.0 ก็ติดตั้งโปรแกรมได้ปกติ
  

 

 

 

 

 

        .....................................                                            ...................................

        แผนกสารสนเทศ ( ผู้ซ่อม )                                                       ผู้อนุมัติซ่อม