ใบแจ้งงานซ่อม

วันที่ส่งซ่อม : 2021-04-28
ชื่อผู้แจ้งซ่อม : อิทธิชัย(บิ๊ก07)
แผนกที่แจ้งซ่อม : หมูณัฐ : สาขา 07 [ หน้าโรงงาน (สำนักงานใหญ่)]
กลุ่มของปัญหา  : เกี่ยวกับเครื่องปริ้นเตอร์,แฟ๊กซ์,สแกนเนอร์
รายละเอียด : เครื่องปริ้นพิมพ์หมึกสีดำไม่ออก
สถานะงาน : 5
ข้อคิดเห็นแผนก IT : ไล่น้ำหมึกให้ใหม่อีกครั้ง ใช้ได้ปกติ สาเหตุเกิดจาก จุก ที่ต่อเข้าตลับน้ำหมึกล่วม
  

 

 

 

 

 

        .....................................                                            ...................................

        แผนกสารสนเทศ ( ผู้ซ่อม )                                                       ผู้อนุมัติซ่อม