กลุ่มบริษัท หมูณัฐ จำกัด
เลขที่ 88 หมู่ที่ 75 ถนนหนองบัว-ชุมแพ ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์ 39000 โทร.042-941555 แฟ๊กซ์ 042-315929
.............................................................................................
ใบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
วันที่ส่งซ่อม : 2022-06-24
ชื่อผู้แจ้งซ่อม : น้ำ
หน่วยงานที่แจ้งซ่อม : หมูณัฐ : แผนกบัญชี
ปัญหาหรือการขอใช้บริการ  : เกี่ยวกับเครื่องสำรองไฟฟ้า
รายละเอียดของงานซ่อม : เครื่องสำรองไฟ APC-Back-UP 800 | SN:S3B2037X31326 | เครื่องไม่สำรองไฟเวลาไฟดับ
สถานะงานซ่อม : 5
ค่าใช้จ่ายในการซ่อม : 610  บาท
ข้อคิดเห็นแผนกสารสนเทศ : เปลี่ยนแบตใหม่แล้ว ใช้งานได้ตามปกติ [ 14-07-65 ]

 

 

 

 

        .....................................                                            ...................................

        แผนกสารสนเทศ ( ผู้ซ่อม )                                                       ผู้อนุมัติซ่อม