กลุ่มบริษัท หมูณัฐ จำกัด
เลขที่ 88 หมู่ที่ 75 ถนนหนองบัว-ชุมแพ ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์ 39000 โทร.042-941555 แฟ๊กซ์ 042-315929
.............................................................................................
ใบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
วันที่ส่งซ่อม : 2022-06-10
ชื่อผู้แจ้งซ่อม : สาขา 02
หน่วยงานที่แจ้งซ่อม : หมูณัฐ : สาขา 02 [ ตลาดเทศบาล 2 ]
ปัญหาหรือการขอใช้บริการ  : เกี่ยวกับเครื่องสำรองไฟฟ้า
รายละเอียดของงานซ่อม : เครื่องสำรองไฟมีเสียงร้องใช้งานไม่ได้ UPS-EQP-2-02-62-003
สถานะงานซ่อม : 5
ค่าใช้จ่ายในการซ่อม : 575  บาท
ข้อคิดเห็นแผนกสารสนเทศ : แบตเดิมแตก // เปลี่ยนแบตใหม่ ส่งกลับให้สาขาใช้งาน [ 11-06-65 ]

 

 

 

 

        .....................................                                            ...................................

        แผนกสารสนเทศ ( ผู้ซ่อม )                                                       ผู้อนุมัติซ่อม