กลุ่มบริษัท หมูณัฐ จำกัด
เลขที่ 88 หมู่ที่ 75 ถนนหนองบัว-ชุมแพ ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์ 39000 โทร.042-941555 แฟ๊กซ์ 042-315929
.............................................................................................
ใบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
วันที่ส่งซ่อม : 2022-05-21
ชื่อผู้แจ้งซ่อม : อังสุมา ชายทวีป
หน่วยงานที่แจ้งซ่อม : หมูณัฐ : แผนกบุคคล/ธุรการ
ปัญหาหรือการขอใช้บริการ  : เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่อพวงต่าง ๆ
รายละเอียดของงานซ่อม : ขอเบิก mouse เพื่อทดแทนอันเดิมที่ชำรุด mouse ประจำ notebook ของแผนก IT
สถานะงานซ่อม : 5
ค่าใช้จ่ายในการซ่อม : -  บาท
ข้อคิดเห็นแผนกสารสนเทศ : เปลี่ยนเม้าส์ใหม่ให้ ผู้ใช้งานแล้ว ( 21-05-65 )

 

 

 

 

        .....................................                                            ...................................

        แผนกสารสนเทศ ( ผู้ซ่อม )                                                       ผู้อนุมัติซ่อม