กลุ่มบริษัท หมูณัฐ จำกัด
เลขที่ 88 หมู่ที่ 75 ถนนหนองบัว-ชุมแพ ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์ 39000 โทร.042-941555 แฟ๊กซ์ 042-315929
.............................................................................................
ใบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
วันที่ส่งซ่อม : 2022-05-17
ชื่อผู้แจ้งซ่อม : สาขา 08
หน่วยงานที่แจ้งซ่อม : หมูณัฐ : สาขา 08 [ สามพร้าว ]
ปัญหาหรือการขอใช้บริการ  : เกี่ยวกับ Security, CCTV กล้องวงจรปิด
รายละเอียดของงานซ่อม : Adapter Watashi Model : WRC043B ใช้จ่ายไฟเลี้ยงกล้องไม่ได้ ( กล้องใช้งานไม่ได้ทุกจุด )
สถานะงานซ่อม : 5
ค่าใช้จ่ายในการซ่อม : -  บาท
ข้อคิดเห็นแผนกสารสนเทศ : เปลี่ยน Switching ใหม่กล้องใช้งานได้แล้ว # Adapter ที่เสียส่งเคลมประกัน ( วันหมดประกัน 31-7-65 )

 

 

 

 

        .....................................                                            ...................................

        แผนกสารสนเทศ ( ผู้ซ่อม )                                                       ผู้อนุมัติซ่อม