กลุ่มบริษัท หมูณัฐ จำกัด
เลขที่ 88 หมู่ที่ 75 ถนนหนองบัว-ชุมแพ ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์ 39000 โทร.042-941555 แฟ๊กซ์ 042-315929
.............................................................................................
ใบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
วันที่ส่งซ่อม : 2022-05-11
ชื่อผู้แจ้งซ่อม : สาขา 09
หน่วยงานที่แจ้งซ่อม : หมูณัฐ : สาขา 09 [ ตลาดเทศบาลมหาสารคาม ]
ปัญหาหรือการขอใช้บริการ  : เกี่ยวกับ Security, CCTV กล้องวงจรปิด
รายละเอียดของงานซ่อม : เครื่อง DVR-Dius 8CH ดูข้อมูลย้อนหลังไม่ได้และไม่บันทึกข้อมูล
สถานะงานซ่อม : 5
ค่าใช้จ่ายในการซ่อม : -  บาท
ข้อคิดเห็นแผนกสารสนเทศ : เครื่องมองไม่เห็น HDD ทำการรีเซตตั้งค่า HDD ใหม่ใช้งานได้ตามปกติแล้ว [ส่งกลับสาขา 11-05-65]

 

 

 

 

        .....................................                                            ...................................

        แผนกสารสนเทศ ( ผู้ซ่อม )                                                       ผู้อนุมัติซ่อม