กลุ่มบริษัท หมูณัฐ จำกัด
เลขที่ 88 หมู่ที่ 75 ถนนหนองบัว-ชุมแพ ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์ 39000 โทร.042-941555 แฟ๊กซ์ 042-315929
.............................................................................................
ใบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
วันที่ส่งซ่อม : 2022-05-03
ชื่อผู้แจ้งซ่อม : ออม
หน่วยงานที่แจ้งซ่อม : หมูณัฐ : แผนกจัดซื้อ
ปัญหาหรือการขอใช้บริการ  : เกี่ยวกับเครื่องสำรองไฟฟ้า
รายละเอียดของงานซ่อม : เครื่องสำรองไฟใช้งานไม่ได้ Syndome Star-1000
สถานะงานซ่อม : 5
ค่าใช้จ่ายในการซ่อม : 575  บาท
ข้อคิดเห็นแผนกสารสนเทศ : แบตเสื่อม-หมดประกัน+แบตหมดประกัน (*เปลี่ยนแบตใหม่ 21-05-65 ป. 1 ปี)

 

 

 

 

        .....................................                                            ...................................

        แผนกสารสนเทศ ( ผู้ซ่อม )                                                       ผู้อนุมัติซ่อม