กลุ่มบริษัท หมูณัฐ จำกัด
เลขที่ 88 หมู่ที่ 75 ถนนหนองบัว-ชุมแพ ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์ 39000 โทร.042-941555 แฟ๊กซ์ 042-315929
.............................................................................................
ใบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
วันที่ส่งซ่อม : 2022-04-02
ชื่อผู้แจ้งซ่อม : คลอด ฟาร์ม 1
หน่วยงานที่แจ้งซ่อม : ณัฐพงษ์ ฟาร์ม - หนองบัว : แผนกคลอด
ปัญหาหรือการขอใช้บริการ  : เกี่ยวกับปัญหาอื่น ๆ
รายละเอียดของงานซ่อม : จอภาพเป็นเส้น มีสาย Power+เม้าส์มา 1 ชุด
สถานะงานซ่อม : 5
ค่าใช้จ่ายในการซ่อม : 16,729  บาท
ข้อคิดเห็นแผนกสารสนเทศ : ตวจสอบแล้ว พบว่าหลอดภาพเสื่อมสภาพ ซ่อมไม่คุ้ม * จัดซื้อเครื่องใหม่ทดแทน (* ส่งเครื่องใหม่เข้าฟาร์ม 10-05-65)

 

 

 

 

        .....................................                                            ...................................

        แผนกสารสนเทศ ( ผู้ซ่อม )                                                       ผู้อนุมัติซ่อม