กลุ่มบริษัท หมูณัฐ จำกัด
เลขที่ 88 หมู่ที่ 75 ถนนหนองบัว-ชุมแพ ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์ 39000 โทร.042-941555 แฟ๊กซ์ 042-315929
.............................................................................................
ใบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
วันที่ส่งซ่อม : 2022-04-02
ชื่อผู้แจ้งซ่อม : สัตวบาล+ขุน ฟ.2
หน่วยงานที่แจ้งซ่อม : ณัฐพงษ์ ฟาร์ม - หนองบัว : แผนกขุน
ปัญหาหรือการขอใช้บริการ  : เกี่ยวกับปัญหาอื่น ๆ
รายละเอียดของงานซ่อม : จอเสีย + มีอุปกรณ์สาย Power+VGA มา 1 ชุด
สถานะงานซ่อม : 5
ค่าใช้จ่ายในการซ่อม : 3,084  บาท
ข้อคิดเห็นแผนกสารสนเทศ : ตวจสอบแล้ว พบว่าจอภาพเสื่อมสภาพ (*ส่งซ่อมไม่มีอะไหล่ * จัดซื้อเครื่องใหม่ทดแทน) (* จัดส่งเครื่องใหม่เข้าฟาร์ม 10-05-65)

 

 

 

 

        .....................................                                            ...................................

        แผนกสารสนเทศ ( ผู้ซ่อม )                                                       ผู้อนุมัติซ่อม