กลุ่มบริษัท หมูณัฐ จำกัด
เลขที่ 88 หมู่ที่ 75 ถนนหนองบัว-ชุมแพ ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์ 39000 โทร.042-941555 แฟ๊กซ์ 042-315929
.............................................................................................
ใบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
วันที่ส่งซ่อม : 2022-02-20
ชื่อผู้แจ้งซ่อม : น.ส.บุญญานี
หน่วยงานที่แจ้งซ่อม : หมูณัฐ : แผนกการเงิน
ปัญหาหรือการขอใช้บริการ  : เกี่ยวกับปัญหาอื่น ๆ
รายละเอียดของงานซ่อม : เนื่องจากเครื่องเปิดไฟล์ Excel แล้วค้าง ไฟล์เดียวกันเครื่องอื่นเปิดได้ปกติ
สถานะงานซ่อม : 5
ค่าใช้จ่ายในการซ่อม : 780  บาท
ข้อคิดเห็นแผนกสารสนเทศ : เนื่องจากเครื่อง Windows System และ Hdd มีBad มีปัญหา จึงทำการแก้ไข ลง Windows และเปลี่ยน HDD ให้ใหม่

 

 

 

 

        .....................................                                            ...................................

        แผนกสารสนเทศ ( ผู้ซ่อม )                                                       ผู้อนุมัติซ่อม